159484. lajstromszámú szabadalom • Marótófürdő, főként aluminiumalapú fémek maratására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XII. 11. (SO—926) Japán elsőbbsége: 1967. XII. 13. (79 542/6-7) Közzététel napja: 1971. IV. 23. Megjelent: 1972. VII. 30. 159484 Nemzetközi osztályozás: C 23 £ 1/02; B 41 c 3/08 'iftiU-kk "*'-'<-"«-í.,.,-. Feltalálók: Marukawa Gohei mérnök, Tokyo, Oikawa Takashi mérnök, Tokyo, Otsuka Ryotatsu mérnök, Tokyo, Kagaya Naomi mérnök, Kanagawa, Japán Tulajdonos: Showa Denko Kabushiki Kaisha, Tokyo, Japán Maratófürdő, főként alumíniumalapú fémek maratására A találmány főként alumíniumot tartalmazó fémlemezek maratására alkalmas maratófürdő­re vonatkozik. Számos maratási eljárás vált ismeretessé mag­nézium, cink, réz vagy ezek ötvözeteinek mara­tására, azonban főként alumínium-tartalmú fém­lemezek ipari méretekben kivitelezhető mara­tására nem javasoltak olyan eljárást, amely a magnézium, cink vagy ezek ötvözeteiből álló lemezek maratásával gazdaságilag összehasonlít­ható lenne. Ez meglepőnek minősíthető, mivel az alumínium előnye a cink- vagy rézlemezek­kel összehasonlítva abból ered, hogy azonos vastagság mellett kisebb súlya van, így az alumíniumlemezek kezelése könnyebb. A találmány szerinti alumíniumlemezek ma­ratására alkalmas eljárás a magnéziumból, cink­ből vagy ezek ötvözeteiből álló lemezek mara­tási eljárásával összehasonlítva körülbelül 10— 20%-kal gyorsabban folytatható le. A főként alumíniumtartalmú fémek gyors maratási eljárásainál savakat, mint sósavat, hidrogéntfluoridot, foszforsavat vagy hasonló -savakat, továbbá alkáliákat, mint nátriumhidr­oxidot alkalmaznak. Az ilyen maratóanyagok­kal kezelt alumíniumlemezek felülete azonban rendkívül érdes. Így ezek az anyagok marató­fürdőben nem dolgozhatók fel. A maratófürdőkkel szemben támasztott köve­telmények a következők: egyrészt a fém gyors 10 15 20 25 30 maratására kell alkalmasnak lenni, a védő­bevonat a maratott 'helyéken nem károsodhat, a képződött domborzati minta oldalak aláma­rása kerülendő, emellett a maratott lemeznek finom felülettel kell rendelkezni. Ezenkívül cél­szerű az is, ha a maratóoldat koncentrációja alacsony és maratás közben egészségre káros gázok vagy gőzök nem fejlődnek. A találmány szerinti eljárás a fenti követelményeket mesz­szemenően kielégíti. A találmány szerinti eljárás kemigrafiai el­járásra vonatkozik névtáblák és hasonló fém­minták gyártására, főként alumíniumot tartal­mazó nyomólemezek felhasználásaival. A találmány szerinti eljárás során alumíniu­mot tartalmazó fémek maratására Vizes kénsa­vas fürdőt használunk, amely az alumíniumnál kisebb ionizációs hajlamú fémek halogenidjeit tartalmazza. A főként alumíniumot tartalmazó fémek ma­ratására alkalmas maratófürdő a folyadék fenti alkatrészein kívül valamely vízzel nem elegyedő szerves folyadékot, valamint egy olyan felület­aktívszert is magába foglal, amelyet szénhidro­géngyökkel összekapcsolt alkilénoxidot tartal­mazó polialkilénglikol foszforsavas észterezésé­vel készítettünk. A saválló réteget tartalmazó fényképpel el­látott és főként alumíniumalapú fémlemezek 159484

Next

/
Thumbnails
Contents