159480. lajstromszámú szabadalom • Rotációs olajégő és az égővel kialakított fűtőberendezés

MAGYAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 159480 JÉI> Nemzetközi osztályozás: F 23 é U/M mm Bejelentés napja: 19Ö9. I. 30. (SA—1927) , ORSZÁGOS TÁLAIM ANTI HIVATAL Közzététel napja: 1971. III. 16. Megjelent: 1972. VII. 30. Sallagi Gyula gépészmérnök. Borbély György technikus, Budapest Rotációs olajégő és az égővel kialakított fűtőberendezés Lakások, kisebb lakóházak, kommunális ipari és mezőgazdasági épületek központi fűtő és me­legvíz fogyasztóinak hőtermelő egységeként mindinkább olajtüzelésű berendezések hódíta­nak teret az eddig használatos, túlnyomóan szi- 5 lárd tüzelőanyagot használókkal -szemben. Az isimert készülékeknek sók változatát fej­lesztették ki; azok legtöbbje olajporlasztásos égővel működik. A porlasztásos olajégőknek azonban többféle io hátránya van. Számottevő hátrányuk az égőből üzem közben jelentkező, elkerülhetetlen zaj, ami a lakásban alkalmazhatóságukat megnehezíti. További hátrányuk költséges voltuk és nem utolsó sorban korlátozott használhatóságuk. Így 15 pl. a korszerű hengeres kazánberendezésekhez alsó beépítésre alkalmatlanak. A találmány könnyű és nehéz fűtőolajokhoz egyenként használható, rotációs — körszóró — olajégő. 20 A találmány lényege a hőtechniikai készülék, például fűtőkazán, tűzterében elhelyezett égőtá­nyér, benne elrendezett lángterelő lemezekkel, továbbá függőleges tengelyű, célszerűen köz- 25 vétlen meghajtású centrifugális ventillátor, amelynek járókereke az égőtányérban van el­helyezve. A járókerék homloklapján körülfutó körgyűrű alakú horony van, amibe az olajada­goló cső torkollik. E horony alatt, az égőtányér 3() alján, további körgyűrű alakú horony van kiké­pezve, a fölötte levő horonyból túlifolyó olaj felfogására. A horonyhoz olajelvezető'cső tarto­zik. A járókerék hornyába adagolt olajat a já­rókerék szétporlasztja és az általa beszívott le­vegővel keveri. A levegővel elkevert, szétpor­lasztott olaj az égőtányér peremének ütközve egyenletesen égő lángot hoz létre. A láng gyűrű, vagy alacsony hengerköpeny alakú sávot képez, amelynek sávszélessége az égő teljesítményének függvénye és azonos teljesítményű égő esetében mindig azonos nagyságrendű. A lánggyűrű kö­zepében égés nincs. A találmány tárgyát képezi még a rotációs olajégővel kialakított fűtőberendezés, különö­sen állóhengeres fűtőkazán, amely adott eset­ben különálló légkezelő elemmel tetszőleges kombinációban, például egymásra helyezve épí­tőkő-szerűén lehet összeépítve. A találmányt példakénti két kiviteli alakjá­nak mellékelt ábráival, részleteiben ismertet­jük. Az 1. ábra állóhengeres fűtőkazán a talál­mány szerinti rotációs olajégővel. A 2. ábra állóhengeres fűtőkazánra önálló elemekből összeépített légifűtőbarendezés. Az állóhengeres kazán alsó, vízzel hűtött tűz­terében foglal helyet a rotációs körszóró olaj­égő. A hőálló acélból készített kör alakú 1 égő-15948Ű

Next

/
Thumbnails
Contents