159454. lajstromszámú szabadalom • Eljárás acetecetsav-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VII. 02. (LO—347) Svájci elsőbbsége: 1968. VII. 04. (10 035/68) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. VI. 30. 159454 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 59 36 / K) IS i f í V Feltaláló: Dr. Boosen Karl-Josef oki. vegyész, Visp, Svájc Tulajdonos: LONZA AG: cég, Gampel/Wallis, Svájc Eljárás aeetecetsav-származékok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás az R1CH2—CO— —CR2R3—COOH általános képletű aoetecetsavaik előállítására, amely képletben Rí, R2 és R3 szubsztituens hidrogén vagy Rí szubsztituens halogén és R2, valamint R3 szubsztituens hidro- 5 gén vagy halogénatom. Ismeretes az, hogy az aceteoetsav úgy állítható elő, hogy acetecetsav észtereket szobahőmérsék­leten híg vizes káliumlhitíroxiddal óvatosan el­szappanosítanak. A képződött savat úgy vá- 10 lasztják el az át nem alakult észtertől, hogy azt báriumsója alakjában elválasztják és a bá­riumsóból a savat felszabadítják. Az ilyen úton előállított szabad acetecetsavat a szakirodalom viszkózus1 folyadéknak ismerteti, amely aceton- 15 ra és széndioxidra könnyen elbomlik, emiatt tovább már nem tisztítható. Ismeretessé vált továbbá az is, hogy y4dór-aceteeetsiav előállítható, ha yJclóracetecet­savas észtereket savanyú hidrolízisnek vetnek 20 alá. A hidrolízist szobahőmérsékleten 2 n sósav­val 45 óra hosszat végzik, az elért hozam 46%. Más acetecetsavak szabad alakjai mindezidáig nem váltak ismeretessé. A találmány célja szabad acetecetsav és sza- 25 bad halogénacetecetsavák előállítása tiszta alak­ban és magas hozammal. A fenti célkitűzést úgy valósítjuk meg, hogy diketént —10 és —40 C° közötti hőmérsékleten a megfelelő acetecetsav-toalogeriiddé alakítunk 30 át és a megadott hőmérsékleti tartományban azt sztöchiometrikus mennyiségű vízzel hidrolizál­juk. A szabad acetecetsav előállítására a diketént vízmentes halogénhidrogén savval, főként —20 és —30 C° közötti hőmérsékleten acetecetsav­-ihaiogeniddé alakítjuk át és ez utóbbit sztöchio­metrikus mennyiségű vízzel azonnal hidrolizál­juk. A halogénezett acetecesavak előállítása céljá­ból a diketént főként —20 és —30 C° közötti hőmérsékleten vízmentes halogénnel a megfe­lelő (halogénezett acetecetsav-halogeniddé ala­kítjiUik át, majd ezt a megadott alacsony hő­mérsékleti tartományban a sztöchiometrikus mennyiségű vízzel hidrolizáljuk. Az alkalmazott halogén mennyiségének megfelelően ezzel a módszerrel y-halagénacetecetsav, a,y-dihalogén­aceteoetsav és a,a,y-triihalögén-aceteeetsav kép­ződik. Halogénhidrogénsavként előnyösen sósavat vagy hidrogéríbromiidot, halogénként pedig fő­ként klórt vagy brómot használunk. A leírt reakciót előnyösen valamely alacsony forráspontú és a diketénnel, valamint a halo­génnel és halogénhidragénsavval szemben iners oldószerben vitelezzük ki. Ilyen oldószerek pl. a halogénezett szénhidrogének, mint a kloro­form, diklóretán, széntetraklorid, diklórpropán, vaílamint a cseppfolyós •kéndioxid. Különösen a 159454

Next

/
Thumbnails
Contents