159447. lajstromszámú szabadalom • Hidrogénmentes hőszigetelésű hidrogénkemence

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. V. 07. (KO—2262) Közzététel napja: 1971. III. 16. Megjelent: 1972. VI. 30. 159447 Nemzetközi osztályozás-C 21 d 1/00 Feltaláló: Körtvélyessy László mérnök, Budapest Tulajdonos: Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., Budapest Hidrogénmentes hőszigetelésű hidrogénkemence Fémek hőkezelésére vedőgázas kemencét hasz­nálnak; ha ez a hőmérséklet jelentősen meg­haladja az oxidációs hőmérsékletet. Ez a hely­zet az összes revementes izzításnál és a vá­kuumtechnikáiban használt legtöbb izzításnál. 5 Ugyancsak vedőgázas kemencét használnak ak­kor, ha az előző feladattal szemben éppen egy meglhatáírozott bizonyos mértékű oxidációt kell végrehajtani, ebben az esetben a védőgázt ned­vesítik. 10 Az eddig ismert vedőgázas kemencék nagyobb hőmérsékletű típusai (1000 C° felett) wolfram vagy molibdén fűtőtestűek, ezekben a kemen­cékben tehát a fűtőtestet magát is védeni kell 15 az oxidációtól. Erre a védelemre ugyanaz a védőgáz .szolgál, ami a betétet védi. E kemencék védőgázát a kemence legkülső köpenye zárja körül és így a hőszigetelés minden pórusába a védőgáz behatol. A villamosfűtésű típusok 20 áramfcivezetései szintén lakozással jutnak ki a külső térbe. E kemencék fajlagos fogyasztása egy nagy­ságrenddel nagyabb a nem vedőgázas kemencé­kéhez viszonyítva. A nagy fogyasztás okainak 25 analizálásánál figyelamlbe kell vennünk, hogy például a vörösréz és faforgács hovezetőképes­sége alig különbözik, mivel a számos laza kon­taktus a szemcsék között szinte tökéletes hő­szigetelést ad, mindössze a szemcsék vagy for- 30 gácsok közötti levegő szállítja a hőt. Amennyi­ben a szemcsék közötti teret hidrogén tölti ki, ennék hővezétőképessége érvényesül, ami csak­nem tízszerese a levegőének és 11500 C°-on már megahaladja az 1 kcaVm°Oh értéket, azaz eléri a szüim'anit hővezetőképességének felét. A hid­rogén tehát mintegy beágyazó masszaként veszi­körül a hőszigetelés szemcséit és ez a magyará­zata a hőszigetelés jelentős leromlásainak, a kemencék nagy fogyasztásának. A hidrogénnel' kitöltött, zárt — sokszor öntött vasból készült köpeny — rendkívüli óvintézke­déseket tesz szükségessé a kemencerobbanás megelőzésére. Mégis alig van üzem, ahol hidiro­génkemenoék működnek és még egyik sem robbant fel. Jelen találmány a fenti problémákat teljesen megoldja és számos további előnnyel jár. A találmány lényege kettős, de nem koaxiális kerámiacső, amelyek közül a belső lehet gáz­záró és gázáteresztő is, a külső mindenképpen gázzáró, ezen kívül az, hogy e kettős cső a kemence köpenyén legalább egyik irányban túl­nyúlik. Ezzel a megoldással azt érjük el, hogy a fűtőtestet a két cső között helyezhetjük el és ennek gázöblítése tehát csupán a két cső közötti teret tölti ki és nem hatolhat a kemence hő­szigetelésébe. Az elektromos kivezetések egyik vagy mindkét végen a kemence köpenyén kí-159447

Next

/
Thumbnails
Contents