159417. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet postai küldemények és hasonlók felvételére

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VIII. 08. (DE—€83) Német Demokratikus Köztársaság-béli elsőbbsége: 1968. VIII. 08. (WP 68 e/134 013) Közzététel napja: 1971. III. 16. Megjelent: 1972. VI. 30. 159417 Nemzetközi osztályozás: B 05 d 91/00; B 65 g 11/04 y'^i&»i> '">"'*«« 4,,­Feltalálóik: Karl-Heinz Hacke mérnök, Joachim Midtelstorf technikus, Werner Lange technikus Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: . Deutsche Post Institut für Post- und Femmeldewasen, Német Demokratikus Köztársaság Szerkezet postai küldemények és hasonlók felvételére i Postaküldemények és hasonlók önkiszolgáló postahivatalokban való átvételéhez olyan fel­vevőszerkezet szükséges, amelyet az ügyfelek kulcs vagy hasonló eszköz nélkül használni tud­nak. Ehhez olyan elemekre van szükség, ame- 5 lyelk az egyszerű kezelhetőség mellett a szerke­zet kifosztását, a riaktérbe való betekintését le­hetetlenné teszik. Ismeretesek olyan felvavőszerkezetek, vala- 10 mint ilyen felvevőszeikezetekre vonatkozó ja­vaslatok, amelyeknél a szükséges műveleteket több, egymással összeköttetésben álló mecha­nizmus hajtja végre. Az egyik ismert megoldás­nál, ahol egy szekrény sinekben van vezetve, 15 a billenőlapként kiképzett fenéklap csukló út­ján a szekrény betolásakor lefelé kinyúlik. Az előzőleg berakott postai küldemény a ferde fedélen egy raktérbe csúszik. Ismeretes továbbá olyan szerikezet is, amelynél egy forgatható 20 bedobócsatorna nyugalmi állásában a bedobást lehetővé teszi, és a berakás után behelyezett tárgy súlya következtében részfordulatot végez, és a behelyezett tárgyat egy ejtőaknában a rak­térhez billenti. 25 Ismeretes olyan mechanikus «alkatrészek nél­kül működő felvevőszerkezet is, amely a be­doibócsaitorna különleges fo'rmakialakítása révén oldja meg a feladatot. A szerkezetibe való be­tekintés ós benyúlás megakadályozására a Vi- 30 szanylag szűk beddbócsatorha röviddel a be­ddhási hely után el van hajlítva és hosszú ejtő­aknaként folytatódik tovább. A mechanizmussal ellátott felvevőszerkeze­teknek az a nem elhanyagolható hiányosságuk, hogy a szekrények meghatározott állásaiban a tározóténbe be lehet látni. Bizonyos mértékben aira is lehetőség van, hogy egy dróthorog, vagy megfelelő hasonló tárgy segítségével ezeket a szekrényeket fosztogatni lehessen. A szerkezet működtetése a behelyezett tárgy súlya útján postai küldeményeknél ugyancsak nem lehet­séges, mivel ez a tárgy — a postai küldemény — nagyon tág súlyhatárok között változhat, és bizonyos esetekben csak néhány gram lehet, ami nem elegendő a szerkezet működtetéséhez. A mechlanizimius nélküli felvevőszerkezetnek az a hátránya, hogy a fosztogatás meggátlásához alkalmazott, megfelelően kialakított határoló­fejek miatt csak keskeny küldemények befoga­dására alkalmas, azaz, csak csekély vastagságig képes ilyen küldeményeket felvenni. A találmány feladata, hogy postai küldemé­nyek és hasonlók felvételére olyan átvevőszer­kezetet hozzon létre, amelynél a fent felsorolt hiányok nem jelentkeznek, az ügyfelek által való betekintést, és a fosztogatást nagy bizton­sággal meggátolja. 159417

Next

/
Thumbnails
Contents