159379. lajstromszámú szabadalom • Áramköri elrendezés nagy jóságtényezőjű határértékjelzőhöz

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. VI. 03. (TE—582) Közzététel napja: 1371. III. 16. Megjelent: 1972. V. 31. 159379 Nemzetközi osztályozás: G 01 r 19/16; H 03 k 3/12 Feltalálók: Rudnay Gyula fizikus, Rövid Márton villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Telefongyár, Budapest Áramköri elrendezés nagy jóságtényezőjű határérték jelzőhöz A találmány tárgya áramköri elrendezés nagy jóságtényezőjű, a biztonsági követelményeket kielégítő határérték jelzőkhöz. Az ipar számos területén szükség lehet akár egyen-, akár váltakozó feszültség figyelésére, határjelzésére. Ennek legismertebb módja, hogy jelfogóval figyelik a feszültséget úgy, hogy a jelfogót az . esetlegesen szükséges kiegészítő elemek — mint például egyenirányító, ellen­állás stb. — közbeiktatásával a figyelendő fe­szültségforrás kapcsaira kötik. így ha a fe­szültség egy bizonyos Uj. értéknél nagyobb, akkor a jelfogó meghúz, vagy ha egy másik U2 < Ui értéknél kisebb, akkor a jelfogó elejt. A probléma általában éppen az, hogy ezen Ui és U2 feszültségek relatíve távol vannak egymástól. Másként fogalmazva, a jelfogó el­ejtéséhez tartozó U2 és meghúzásához tartozó U, , Ux feszültségek hányadosa a q = ——— ugy-Ui nevezett jóságtényező értéke viszonylag kicsi. Ez azt jelenti, hogy a figyelő jelfogó messze nem ugyanannál a feszültségnél fog elejteni, mint meghúzni. Ez általában nem engedhető meg. 10 15 20 25 Kézenfekvőnek kínálkozik a gondolat, hogy valamiféle elektronikával ezen segítsenek. Ez­zel még azt is el lehetne érni, hogy a figyelés S Q vezérléséihez felhasznált energia jóval kisebb legyen. Az ismert ilyen jóságtényező javító kapcso­lások, amelyek általában Zener-diódával és/ vagy tranzisztorral működnek, ezzel az egyes esetekben igen hátrányos tulajdonsággal ren­delkeznek, hogy lehetséges olyan meghibásodá­suk, amelynek esetén a, figyelendő feszültség kisebb ugyan, mint a megengedett, a jelfogó azonban mégis húz. Ilyen eset például a jel­fogót működtető 'tranzisztorának emitter-'koí­lektor zárlata van. Ennek következtében a ké­szülék a biztonsági követelményeknek nem felel meg. Meg kell jegyezni, hogy az egyéb­ként helyesen kiválasztott jelfogó maga biz­tonsági szempontból megfelelő, hiszen működ­tető tekercse alkar rövidzárba, akár szakadás­ba kerül, a mágnesköre nyit. A találmány szerinti elektronikus áramkör ezt a hibát kiküszöböli és feszültség — vagy természetesen más egyéb, feszültséggé átalakít­ható jellemző, például áram, frekvencia, kapa­citás, hőmérséklet stb. — határérzékelésének el­végzésére. A találmány szerinti áramkör elvi­leg q = 1 értékű jóságtényezőt biztosít, biz­tonságos és kis vezérlőteljesítményt igényel. Az elvileg q = 1 értékű jóságtényező az alkal­mazott bistabil multivibrator következménye. A biztonsági követelmények kielégítését — az egyes áramköri elemek rövidzár- vagy sza-159379

Next

/
Thumbnails
Contents