159365. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 7a, 16a, 17a, 21-tetrahidroxipregn-4-én-3,20-dion-16,17-acetonid és származékai előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. Hl. 12. (SU—414) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1968. III. 15. (713 304) Közzététel napja: 1971. III. 16. Megjelent: 1972. V. 31. 159365 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 167/00; 169/32; »hjitl* Feltalálók: Diassi Patrick A. biológus, Westfield, Principe Paciíico A. vegyész, South River, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: E. R. Squibb and Sons, Inc. cég, New York, Amerikai Egyesült Államok Eljárás 7«,16a ,17 a ,21-tetrahidroxipregn-4-én-3,20-dion­-16,17-acetonid és származékai előállítására A találmány tárgya eljárás az I képletű új, fiziológiailag hatásos szteroidok — ebben a kép­letben R hidrogénatomot vagy kevés szénato­mos acilcsoportot jelent —, a 7:a,16a,17«,:21-tet­rahidroxipregn-4-én-3,20-dion-16,17-acetonid és kevés szénatomos karbonsavakkal alkotott ész­terei előállítására. A találmány szerinti eljárásban, a II képletű 16a, 17ía:,21-trihidroxipregnr-4-én-3,20-dion-l 6,17--acetonidot a Thamnidium elegáns mikroorga­nizmus enzimatikus hatásának tesszük ki, és így olyan I képletű szteroidot kapunk, amely­nek képletében R hidrogénatomot képvisel. Ez a vegyület a 7ia,16a,17a,21-tetrahidroxipregn-4--én-3,20-dion-16,17-acetonid. Ez a termék a szo­kásos módon, például egy kevés szénatomos karbonsav anhidridjével vagy kloridjával, a megfelelő karbonsavas észterré acilozható. Az enzimes hidroxilozás végrehajtására a szteroidot bevisszük a mikroorganizmus aerób tenyészetébe vagy vizes közegben hozzuk össze a szteroidot és a mikroorganizmust levegő jelen­létében. Általában a mikroorganizmus tenyész­tésének körülményei a találmány szerinti el­járásban az átalakítani kívánt szteroid hozzá­adásától eltekintve azonosak más penészeknek antibiotikumok és/vagy riboflavin előállítására végzett tenyésztésével. 2 A mikroorganizmust aerób körülmények kö­zött tenyésztjük alkalmas táptalajon. A táptalaj lényeges alkotórészei egy szén- és energiaforrás és egy nitrogéntartalmú anyag. A szén- és 5 energiaforrás lehet például egy szénhidrát (sza­charóz, melasz, glukóz, maltőz, keményítő vagy dextrin), zsírsav, zsiradék és/vagy maga a szte­roid. Előnyös, ha a táptalaj a szteroidon kívül más asszimilálható szén- és energiaforrást is 10 tartalmaz. A nitrogéníorrás lehet természetes (pl. szójaibafoliszt, kukoricalekvár, húskivonat és/vagy szeszmoslék) vagy szintetikus (pl. egy­szerű szerves vagy szervetlen vegyület, mint az aminosavak, karbamid, ammóniumsók, alkáli­ig nitrátok stb.). Fermentáció közben steril levegő ellátásáról kell gondoskodni, például a közeg nagy felületének levegőztetésével vagy süllyesz­tett levegőztetett tenyésztés alkalmazásával. A szteroidot a tenyészethez hozzáadhatjuk inku-20 báció közben, vagy bevihetjük a közegbe steri­lizálás vagy beoltás előtt. A szteroid koncentrá­ciója a fermentációs közegben előnyösen kb. 0,01—0,10 s%. A tenyésztési idő jelentősen vál­tozhat, például 6 és 96 óra között. Ezután a 25 szteroidot a szokásos imódon elkülönítjük a fermentléből, mint azt a következő példákban részletesen ismertetjük. Az elkülönített szteroid acilozása előnyösen szerves bázis, például piridin jelenlétében hajt-30 ható végre. 159365

Next

/
Thumbnails
Contents