159296. lajstromszámú szabadalom • Közvetett fűtésű tolólapos kerámiaipari alagútkemence

1WAOYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. VIII. 18. (FI—435) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. IV. 30. 159296 Nemzetközi osztályozás: F 27 b 9/08 Feltalálók: Csiszár Lajos oki. gépészmérnök, 40%, Budapest, Richter Vladimír oki. vegyészmérnök, 15%, Budapest, Beké László oki. vegyészmérnök, 15%, Pécs, Lenkey György oki. vegyészmérnök, 15%, Budapest, Völgyi József oki. gépészmérnök, 15%, Budapest Tulajdonos: Finomkerámiaipari Művek, Budapest Közvetett fűtésű tolólapos kerámiaipari alagútkemence A találmány közvetett fűtésű, azon belül is ún. körfűtésű és hűtésű kazettás kerámiaipari tolólapos alagútkemence. Az ismert megoldású kerámiaipari kemen­cékben a tüzelőanyag égéstermiélkei a hőkeze- 5 lendő, illetve kiégetendő betétanyag (áru) ha­ladási irányával párhuzamosan áramlanak. E szerkezeteknél közvetlen fűtőfelületként általá­ban a kenieneetémek két oldalfelülete haszno­sítható csupán. A tapasztalat szerint a hőát- 10 adási viszonyok kedvezőtlensége és egyenetlen­sége miatt az áru előmelegítéséhez, égetéséhez és hűtéséhez aránylag hosszú idő szükséges, az alagútlkemence egyes zónáin belül a hőmérsék­let szabatos módon való egyenletesen tartása 15 nem biztosítható és a fűtőenergia kihasználása sem eléggé gazdaságos. Az ismert kemencetípusok legfőbb hátránya azonban az, hogy csupán meghatározott tech- 20 nológia végrehajtására alkalmasak, és az egy­egy üzemen belül esetleg szükségessé váló technológiai módosítások, a hőgörbe változta­tása gyakorlatilag egyáltalán nem, vagy csu­pán igen szűk határok között valósítható meg. 25 Ez más szóval azt jelenti, hogy már aránylag kismértékű gyártási átállás is többnyire új ke­mence tervezését és építését kívánta meg. A találmány célja az eddig ismert közvetett fűtésű tolólapos kerámiaipari alagútkemeneék 20 ezen közismert hátrányának kiküszöbölése és az ismert megoldás olyirányú továbbfejlesztése, hogy egyetlen tolólapos alagútkemence segít­ségével a termékeik széles skálájához alkalmaz­kodni tudó, többcélú és változatos technológia végrehajtására alkalmas hőkezelő berendezést lehessen létrehozni. Feladata a találmánynak ezen bélül az is, hogy a különböző technológiákra való alkal­massá tétel az égetési hőgörbék módosítható­sága és beállíthatósága mellett a fűtőenergia gazdaságosabb kihasználását, az alagútkemence egyes szakaszain belül az eddiginél egyenlete­sdbfo hőmérsékleteloszlást lehessen megvalósí­tani. A találmányi gondolat alapján az a. felisme­rés, hogy az égetési hőgörbék módosíthatósága, valamint a kívánt — egyes szakaszokon belüli — egyenletes hőmérsékleteloszlás ezáltal való­sítható meg, ha a kemencét tengelyirányban egyenkint szabályozható, függőleges, elemi sza-' kasztokra ún. kazettákra osztjuk fel, ahol e ka­zetták egymástól függetlenül működnek, és bennük a tüzelőanyag égéstermékei a betét­anyag haladási irányára merőlegesen áramla­nak. A kitűzött célnak megfelelően a találmány szerinti közvetett fűtésű tolólapos kerámiaipari allagútkemence oly módon van kialakítva, hogy 159296

Next

/
Thumbnails
Contents