159288. lajstromszámú szabadalom • Eljárás katódsugárcsövek utángyorsító spiráljának előállítására alkalmas - grafit szuszpenzió előállítására és a spirális kialakítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 159288 IÍI Bejelentés napja: 1969. XI. 05. (EE—1736) Közzététel napja: 1971. III. 16. Megjelent: 1972. IV. 30. Nemzetközi osztályozás: H 01 j 9/14 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1969. XI. 05. (EE—1736) Közzététel napja: 1971. III. 16. Megjelent: 1972. IV. 30. Feltalálók: Finta Ferenc vegyészmérnök, Laskay Gyula vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT., Budapest Eljárás — katódsugárcsövek utángyorsító spiráljának előállítására alkalmas — grafit szuszpenzió előállítására és a spirális kialakítására A találmány tárgya fémoxid-grafit összetétel­ből szuszpenzió készítése és ellenállás in situ előállítása katódsugárcsöveikben, a felhasználás helyén. Mint ismeretes katódsugárcsövekben az 5 elektronágyúból az ernyő felé irányított elektro­nokat röppályályukon gyorsítják. E célra elekt­romos erőteret alkalmaznak. Az egyenáram a katódsugárcső bura belső 10 falára, a cső hossztengelyére merőlegesen ki­alakított spirális alakú vezetőben folyik, a spi­rálbevonat on feszültségesés jön létre, ami gyor­sító erőteret hoz létre. Ezen ellenállásspirálokat (— a szakmában 15 utángyorsító spirálnak nevezik—) jelenleg álta­lában szénféleségekből nevezetesen koromból képezik ki. A katódsugárcső belső falára, me­lyen előzően a belső falnak az ernyő felé eső, valamint a nyak felé eső részét grafittal be- 20 vonták (anód rész) azaz a két girafitozott felü­letrész közötti tiszta üvegfelületre, a korom szuszpenziót valamilyen íróeszközzel vonalak­ban felviszik. A vonal eleje a két grafitozott felületrész egyikével, a vége a másiikéval érint- 25 kezik. Ezután szárítás következik, majd kb. 450 C°­on hőkezelés, az un. kályházási művelet. A hő­kezelés a grafitozott felületrészek és az ellen­állásspirál illékony alkotóinak eltávolítására 30 (— részben oxidációval is —-) szolgál. A hő­kezelés után a szerelvényt beépítik és a katód­sugárcsövet evakuáljak. Sem a vázlatosan leírt gyártási eljárással, sem a katódsugárcső ugyancsak vázolt szerke­zetével nem kívánunk részletesen foglalkozni. Ugyanis ezek csak műszaki hátterét képviselik találmányunknak, ehelyett utalunk a közismert Espe könyv vonatkozó részére (— cf. W Espe: Werkstoffe der Hodwakuumteahnik Bd. III. S. 146—147. főként 177. Berlin 1961. VEB D. V. d. Wissenschaften —), ahol is a részletek meg­találhatók. Az elmondottakkal kapcsolatban azonban megjegyezzük, hogy a korom vagy korom­tartalmú szuszpenziók a kályházás hőmérsék­letén jelentkező oxidációra igen érzékenyek. Ebből következik, hogy a felületen kialakított utángyorsító spirál keresztmetszete csökken — éspedig a kályházás és a vele kapcsolatos gáz­öblítés eltérő körülményei miatt helyileg is egyenlőtlenül — tehát a spirálellenállást nehéz elfogadható tűréshatárok között beállítani, tar­tani. Ennek következmény, hogy a spirál el­lenállásértéke vagy nagyobb, vagy kisebb, mint az előírt érték. Tájékoztatásiként megemlítjük, hogy pl. csőben az előírt érték 50—200, burá­ban 100—170 Mohm. Az említett okokból a ki­alakított ellenállásértékek 100—600, ill. 45—210 159288

Next

/
Thumbnails
Contents