159283. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cikloszerin előállítására

159283 sékleten. Ily módon 75—80%-os termeléssel ke­letkezik az I képletű termék, melyét ismert módon izolálunk a reafccióelegyből, a szervet­len sók eltávolítása után. Eljárásunk toviábbi részletei a példában ta­lálhatók. Példa: 28 ml 100%-os kénsavba hűtés közben, 30 C°-ot meg nem haladó hőmérsékleten beada­golunk 16,32 g jól elporított D-szerin-hidr­oxamid-karbamoilésztert, majd lassan, a gáz­fejlődés megszabta ütemben 100 C°-ig melegít­jük. A gázfejlődés befejeződése után a reak­cióelegyet szobahőmérsékletre hűtjük és erős hűtés köaben 45,6 g nátriumihidroxid 120 ml vízben készült oldatába csepegtetjük. Az így kapott tömény sóoldatot 60—70 C°-ra melegít­jük és 20 percig keverjük. A termék ekkor az oldatban 78í, / 0 -os termeléssel van jelen. A reakcióelegyet ezután 800 ml 60 C°-os vízmen­tes etanolba öntjük, 0 C%ra hűtjük, a szer­vetlen sókat kiszűrjük. A szűrletet vákuum­ban (50 Hgrnm) kezdő sókiválásig bepároljuk, majd a maradékhoz 800 ml 60 C°-os vízmen­tes etanolt adunk. 0 C°-ca hűtjük, szűrjük, a szűrlethez 90 ml metanolt adunk, majd 6 ml ecetsavval kicsapjuk a ciklikus szerin-hidr­oxamid4>első-észtert (cikloszerin), melyet szű-5 rünk, vízmentes etanollal mossuk, majd szá­rítunk. Súlya 4,1 g (40,1%). Bomláspont 142—44 C°; (a)D = 109 C° (c = = 1, víz); N% 26,9 (elm. 27,4). Spektrofoto-10 metriásan mért hatóanyagtartalom 97,5%. A bomláspont vizes átkristályosítás után 156 C°­ra emelkedik. 15 Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás (I) képletű cikloszerin előállítására, azzal jellemezve, hogy az (V) képletű szerin­-hidroxamidkarbamoil-észtert savas majd lúgos 20 kezeléssel ciklolizáljuk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganato­sítási módja, azzal jellemezve, hogy (V) képletű szerin-hidroxamidkarbamoil-észtert tömény 25 kénsavval vagy óleummal, majd alkálifémhidr­oxiddal, előnyösen nátriumhidroxiddal reagálta­tunk. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. 7207175. Zrínyi (T) Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23. 2

Next

/
Thumbnails
Contents