159283. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cikloszerin előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTAKSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 159283 JEÜ? Nemzetközi osztályozás: C 07 d 85/12 iE« Bejelentés napja: 1968. XII. 12. (Cl—995) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1971. III. 16. Megjelent: .1972. IV. 30. Feltalálók: Lugosi György vegyészmérnök, Felsőgöd, Bakonyi Mária vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt., Budapest Eljárás cikloszerin előállítására A D^szerin-O-karfoamoil-észtert mind fer­mentatív (775 946 sz. angol szaib. leírás), mind pedig szintetikus úton [J. Am. Chem. Soc. 78. 2412 (1956)] előállították. A vegyület mellék­termékként is keletkezik cikloszerin fermentá- 5 ciós úton történő előállításánál, így gazdaságos értékesítése a cikloszerin szintézisben ipari probléma. Találmányunk tárgya eljárás I kópletű ciklo­szerin előállítására, azzal jellemezve, hogy V io képletű szerin-hidroxamid-karfaamoil-észtert sa­vas majd lúgos kezeléssel ciklizáljuk. Az V. képletű szerin-hidroxamid-kar-bamoil­-észtert oly módon állítjuk elő, hogy II kép- 15 létű szerm-Jcarbamoil-észtert III általános kép­letű alkohollal reagáltatjuk, majd az így ka­pott IV általános képletű vegyületet — mely képletben R jelentése alkilcsoport — hidroxil­aminnal reagáltatjuk. 20 Eljárásunk előnyös foganatoSítási módja sze­rint az észterezést sósavas alkohollal, előnyö­sen metanollal 40—80 C°-on végezzük el. A II képletű szerin-kairbamoil-észtert sósav jelenlé- 25 tében reagáltatjuk alkohollal, vízmentes kö­zegben. A sósavas alkoholt célszerűen tionil­kloriddal állítjuk elő. Metanollal végezve az észterezést 40—80 C°-on dolgozunk. A termék előnyösen sósavas só formájában izolálható. 30 A IV általános képletű észter hidroxilamin­nal való reagáltatását lúgos közegben végezzük el. Kiindulási anyagként az észter sósavsóját alkalmazhatjuk. A reakciót előnyösen úgy vezetjük, hogy az észtersó és hidroxiilamin-sósavsó hűtött vizes oldatába alkáli hidroxidot csepegtetünk és ily módon a reaktánsokat megkíméljük a felesle­gesen hosszú lúgos behatástól. A felszabaduló hidroxilamin azonnal reagál a IV. általános képletű észterekkel és az V képletű hidr­oxamid alkálisója keletkezik, melyből az oldat megsavanyításával kapjuk az V képletű ész­tert. Vizes oldatból jól kristályosodó termék képződik. A találmányunk szerinti eljárást a szerinész­terek D, L vagy DL módosulataira alkalmaz­hatjuk. Az I képletű vegyületeket előnyösen a D módosulatban állítjuk elő. Találmányunk utolsó lépésénél az V képletű szeriinésztert előnyösen 100%-os kónsavval, majd alkáli-hidroxiddal, előnyösen nátrium­hidroxiddal reagáltatjuk. Célszerűen úgy já­runk el, hogy hűtést közben 100%-os kénsavba adagoljuk az V képletű vegyületet, majd las­san 100 C°-ig melegítjük fel. A világosbarna oldatot számított mennyiségű fcb. 30%-os nát­ronlúg oldatba csepegtetjük hűtés közben. A sűrű reakcióelegyet ezután 60—70 C°-ra mele­gítjük és 20 percig keverjük ezen a hőmér-159283

Next

/
Thumbnails
Contents