159271. lajstromszámú szabadalom • Eljárás különösen poligám rovarok elleni védelemre, illetve azok irtására kémiailag aktív, elsősorban hormonhatású szekszuális úton terjesztett anyagok segítségével

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XI. 22. (CE—679) Csehszlovákiai elsőbbsége: 1967. XII. 16. (PV 8911—67) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. IV. 30. 159271 Nemzetközi osztályozás: Feltalálók: Dr. Masner Petr., Dr. Sláma Karel, Dr. Landa Vladimir, Prága, Csehszlovákia Tulajdonos: Ceskoslovenská akademie véd. Prága, Csehszlovákia Eljárás különösen poligám rovarok elleni védelemre, illetve azok irtására kémiailag aktív, elsősorban hormonhatású szekszuális úton terjesztett anyagok segítségével A találmány tárgya poligám rovarok irtásá­ra felhasználható, hatékony nemi sterilizációs eljárás, megfertőzött hímek útján. A találmány szerinti eljárásiban nagyhatású, elsősorban hor­monálisán ható rovarirtószerefcet használunk 5 fel. A kártevő élőlények,, mindenekelőtt rovarok irtására már széles. körben alkalmazták a WHO nemzetközi szervezet és a Nemzetközi io .Atomenergiaibizottság terveinek keretében sze­.replő, sterilizált hímek kitenyésztésén alapúié módszert. Az ismert módszerek szerint a vonat­kozó fajok, ill. a teljes roviarállomány labora­tóriumi körülmények között kitenyésztett hím- 15 jeit gamma-sugárzással, vagy valamely alkal­mas kémiai sterilizálószerrel terméketlenné tet­ték. A kezelés során a gonádszövetek, s első­sorban a csírasejtek károsodást szenvednek, és a rovar terméketlenné válik. A hím rovarok 20 a természetben szabadon eresztve a sérült sper­miumokat a teljes állományon belül átviszik a nem fertőzött nőstényekre is. A nőstények ál­landó sterilizálása azonban csak a monogám rovaroknál érhető el, amelyek csak egyetlen 25 alkalommal párosodnak. A legtöbb rovar ese­tén azoniban mind a hím, mind a nőstény egye­dek termékenységi időszakúikban többször is párosodnak, s minden egyes kezeletlen hímmel végbemenő párosodás jelentősen gyengíti a 35 sterilizált hímekkel történt párosodás hatását. Az ismert eljárások további hátránya az, hogy a lárvákra, amelyek csökkent anyagcseréjük következtében igen nagyimértékű ellenállóképes­séget fejtenek ki — a vegyszerek nem hatnak. Ennek megfelelően a megfertőzött hímeket al­kalmazó eljárások poligám rovarok irtásában mindeddig nem vezették eredményre. A felhasználható kémiai sterilizálószereknek rendkívül nagy hatással kell rendelkezniük, továbbá a vegyületek nem lehetnek toxikusak és nem fejthetnek ki mellékhatásokat. Ezeket a következményeket egyetlen eddig ismert készít­mény sem elégíti ki, ezzel szemben a hormoná­lis hatású szerek valamennyi felsorolt követel­ménynek megfelelnek. A hormonkészítmények legfőbb előnye jelentős specif itásuk, ezek a vegyületek azonban csak olyan fajokkal szem­ben használhatók fel, amelyek nemi hormon­jaival azonos vaigy analóg szerkezetűek. (Ld. a kiviteli példákat.) Egyes hormonanalóg hatóanyagok előállítását korábbi csehszlovákiai szabadalmi bejelentések ismertetik. A Pyrrhocoris apterus levéltetű ir­tására különösen hatékonynak mutatkozott a 3,7,ll-trimötil-7,l!l-diklór-2,6-dodecénsav metil­észtere. Az alapvető kísérletek legnagyobb ré­szét ezzel a vegyülettel végeztük el. Az emlí­tett vegyületek nem toxikus, nagyhatású, spe­cifikus kontakt inszekticidek. amelyek köz-159271

Next

/
Thumbnails
Contents