159203. lajstromszámú szabadalom • Telitetlen alifás láncú tiofoszforsavésztereket tartalmazó inszekticid készítmény

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. III. 20. (PE—726) Franciaországi elsőbbsége: 1969. III. '21. (PV 69 07608) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. II. 29. 159203 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 105/04; C 07 f 9/02; A 01 n 9/36 »4. ' S f Feltaláló: Demozay Daniel, Villeurbane, Franciaország Tulajdonos: Péchiney-Progil, Société pour le Développment et la Ven te de Specialitás Chimiques, Lyon, Franciaország Telítetlen alifás láncú tiofoszforsavésztere ket tartalmazó inszekticid készítmény A találmány olyan új inszekticid készítmé­nyekre vonatkozik, amelyek különösen az ipar­ban, mezőgazdaságban, kertészetben vagy ház­tartásban alkalmazhatók és hatóanyagként I általános képletű tioíoszforsavészterekat tártai- 5 máznak, amely képletben Ki és R2 rövidEzénláncú alkilgyököket jelente­nek, mimellett az R2 —C—CH 2 ^CH : >­-csoport egy tetralhidrofurfuril-gyököt io is képezhet, X oxigénatomot és X' kénatamot képvisel, 15 A jelentése 2—5 szénatomos alkinilcso­. port vagy olyan •, 2l—i5 szénatomos alke­nilcsoport, amely adott esetben egy vagy töibb azonos vagy különböző ha- 20 logénatommal lehet helyettesítve. Az A gyök példaképpen az alábbi, gyököket jelentheti: allil­.2-fklórallil-, 2,,3-diklórallil-, 2,'3,'3-triklórallil-, •butén-(2)-il, izabutén-(!2)-:il- és propargilgyök ,(_€H2 ^CH=iOH2) ••(—iCH2 —ÍOC1=CH 2 ) '(^CH2 -4GC1=CHC1) (-^ce2 —oGi=aci 2 ) ;(—CH2-HCH=CH—CH3 ) <(lGH2 -C=OH 2 ) j : i(-^CH2 ^G=^GH) Ezeket a vegyületeket oly módom állíthatjuk elő, hogy egy megfelelően választott alkenil­vagy alkinilhalogenidet i(HalA) a megfelelő foszforsav II általános képletű tetrametilammó­niu;m-sójáival reagáltatjuk. Ezzel az eljárásmóddal számos I általános képletű vegyületet állítottunk elő, amelyek kö­zül megnevezzük az alábbiakat: Vegyület Szerkezeti száma képlet száma Kémiai név Fp. (C°/Hgmm) III S-.allil-0-i(metoxietil)-.0-metil^foszfortioláit 115 C°/0y0& 1,4775 IV S^(:klór-2-Hallil)-0-(metoxietil)-0-metil-foszfor- 102 G°/0,tt5 1,490 tiolát 159203 /

Next

/
Thumbnails
Contents