159197. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mintázott szemüvegkeretek vagy hasonló kisméretű idomdarabok előállítására hőre keményedő műanyagokból

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja-. 1967. XII. 21. (OI—105) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. XII. 22. (A—54 448) Ausztriai elsőbbsége: 1967. VI. 23. (A 5878/67) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. IV. 30. 159197 Nemzetközi osztályozás: B 29 g 7/00 <••• '-"4 \ # Feltaláló: Dr. Hampel Gerald, Wien, Ausztria Tulajdonos: Optipatent Aktiengesellschaft, Zug, Svájc Eljárás mintázott szemüvegkeretek vagy hasonló kisméretű idomdarabok előállítására hőre keményedő műanyagokból Mintázott idomdarabok műanyagokból törté­nő előállítására különböző eljárások ismerete­sek. Ismeretes, hogy műanyagokból dekoratív, színkontrasztos tárgyak állíthatók elő, helyen­ként hidegalakítással készítve, amikor ezek a ré­szek erősen kontrasztos és átlátszatlan színár­nyalatot vesznek fel. Ismeretes továbbá, hogy márványszerű vagy erezett külsejű műanyag­idomok állíthatók elő extrúdálással, ha az extru­der bevezető csatornájában, a massza áramlási irányára megfelelő szögben üres tengelyek van­nak elhelyezve, amelyek számos furaton keresz­tül a kanálisba egy, az eredetitől eltérő szintű keveréket szállítanak, és a kanálisban folyó mű­anyagmasszához elegyítik. Márványszerű vagy hasonló hatású mintázás extrúdálással oly mó­don is végezhető, hogy a többmenetes szállító­orsó csavarmeneteit különböző színű anyaggal töltik meg. Egymástól jelentősen eltérő színhatású mű­anyagtárgyak előállítására javasolták már, hogy különböző színű műanyagokat egyidejűleg, köz­vetlenül egymás mellett, egy extrúderből présel­jenek ki, a cseppalakú nyersanyagot a kifolyó­nyílásról tetszőleges nagyságban vegyék le és mintába préseljék. Átlátszó, hőre lágyuló műanyagoknak, pl. cel­luloidnak, cellulózszármazékoknak, stb. teknőc, szaru vagy más természetes rajzolatot utánzó 10 15 20 2ft mintáit minden más mintázási eljárásnál mind a mai napig előnyben részesítettek. A legismertebb módszer az, hogy sárga és bar­na keverékeket többszörösen egymásra fektetve egy hengerek közötti szűk résen engednek át, s így 2 cm széles hengerelt lemezeket kapnak. A hengerek közötti rés megnövelésével 4 cm-es le­mez keletkezik, amelyet öklömnyi csíkokra vág­nak, s ezeket élükre állítva forró présbe rétege­zik és kerek tuskóvá összehegesztik. Az elmosó­dó (felhős) minta jobban mintázott vagy erezett rajzolattá alakítható, ha a hengerelt lemezeket tolóprésbén (Schiebepresse) egymásra rétegezik. A présből kivett műanyagszalagokat ezután üre­ges mag köré tekercselik és kerek tuskóvá (Rundblock) préselik, amelyből végül is a kívánt mintázatú lapos idomokat forgácsolással készí­tik. Ezenkívül vannak mintázott tárgyak, pl. szem­üvegkeretek vagy más hasonlók a kereskedelem­ben, halvány és sötét színű műanyagrétegekből kasírozva, amelyebnél a felső réteget a mintá­nak megfelelően részben kimaratják. Az utóbbi években egyre növekedő mértékben készítik a fényes felületű, öntőgyantából előállí­tott idomokat, így pl. szemüvegkereteket, gom­bokat és kis súlyú és térfogatú tárgyakat (Klein-30 teile). Miután sikerült ezeket az idomdarabokat 159197

Next

/
Thumbnails
Contents