159175. lajstromszámú szabadalom • Fékrendszer, különösen sinenfutó járművekhez

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. XI. 25. (LA—725) Svédországi elsőbbsége: 1968. XI, 26. (16 064/68) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. IV. 30. 159175 Nemzetközi osztályozás: B 61 h 5/00, 13/30 Landeborg Lars Erik mérnök, Malmö, Henriksson Sune Torsten műsz. igazgató, Kiruna, Muotka Ragnar Ludvig cégvezető igazgató, Kiruna, Svédország Fékrendszer, különösen sínenfutó járművekhez A találmány fékrendszer, közelebbről fékpo­fákkal dolgozó fékrendszer, elsősorban sínenfutó járművekhez. Gyakran felmerül az az óhaj, hogy a sínenfutó járművek különösen terjedelmes tárgyak mint utánfutók, konténerek, darabosáruk, papír, fa stb. szállítására szolgáló vasúti kocsik alacso­nyak legyenek azért, hogy a szállító profil alatt a lehető legtöbb tér álljon rendelkezésre. Abból a célból, hogy a jármű a lehető legalacsonyabb legyen, ajánlatos a jármű kerekét kis átmérővel készíteni, mégpedig olyannal, ami gyakorlatilag még lehetséges. A kis kerékátmérő azonban kü­lönböző problémákat okoz és egyik igen jelentős probléma a jármű fékrendszerének a megkonst­ruálása. Abból a célból, hogy keréktengely alatti szabad teret ne csökkentsék, szükséges a csap­ágyberendezést kisebb kerékátmérő esetén a ke­rekekben kiképezni. Ebben az esetben a fékezés nem történhet olyan fékpofák segítségével, ame­lyek közvetlenül a kerékre nyomódnak, mivel akkor a kerekek oly mértékben felmelegszenek, hogy az abba beépített csapágyszerkezet károso­dást szenved. A találmány feladata tehát kis átmérőjű ke­rekekkel rendelkező keréktengely szerkezet szá­njára olyan fékrendszer létrehozása, amely féke­zésnél olyan hűtéssel rendelkezik, hogy a kerék­tengely szerkezet csapágyazása még akkor is, ha az a kerekekben van elhelyezve, nem szenved károsodást, valamint amely fékrendszer a kerék­tengely szerkezet tartományában a szabad teret nem csökkenti. 5 A feladatot a találmány azáltal biztosítja, hogy a fékrendszernek legalább egy csőalakú fékhengere van, amely forgás tekintetében a ke­réktengely szerkezetnek legalább egyik kereké­vel szilárdan össze van kötve és a fékpofák úgy 10 vannak elhelyezve, hogy fékezésnél a fékhenger külső felületével érintkeznek. Függetlenül attól, hogy a kerekek átmérője igen kicsi, nagy hűtőfelület nyerhető, ha a fék­henger megfelelő hosszúságú és mivel a kerék 15 fékezéskor nincs melegítve, lökésgátló gumiréteg építhető a kerékbe, ami által a dinamikus felü­leti nyomás és ezáltal a kopás csökkenthető, va­lamint a csapágyak a kerekekbe beépíthetők, aminek következtében a Szükséges szabad tér 20 megmarad. A találmány előnyös kivitele szerint a fékhen­ger a kerék felé tölcsérszerűien kibővül és a ki­bővülő részen a fékhengerben levő hosszanti hű-25 tőbordák a hűtőlevegőt a tengely és a kerék, valamint a fékhenger közötti szívó radiax és/vagy radial ventillátorlapátökként • folytatód­nak, és így a fékhenger és a tengely között hűtő­levegőt szívnak, ami által a fékhenger jelentős 30 hűtést nyer. .''••. 159175

Next

/
Thumbnails
Contents