159165. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet fúvókatűnek fúvókatestből való kinyomására

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VIII. 09. (KA—1210) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. VIII. 09. (WP 87 a/134 031) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. III. 15. 159165 Nemzetközi osztályozás: B 25 j 3/00 Feltaláló: Beier Wilfried mérnök, Schwarzenberg/Erzgeb, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: PGH Kraftfahrzeuginstand­setzung cég, Schwarzenberg/Erzgeb, Német Demokratikus Köztársaság Szerkezet fúvókatűnek fúvókatestből való kinyomására A találmány szerkezet fúvókatűnek fúvóka­testből való kinyomására. Ismeretes, hogy az üzemanyagok kokszoso­dása a fúvókatűnek a fúvókatestbe való beszo­rulá&á't idézi elő, miáltal az üzemanyag befecs- 5 kendező szivattyújának működése akadályba ütközik. A funkciójának betöltésére képtelenné vált fúvókát ezért újjal kell fölcserélni. A ki­cserélt fúvóka fölújítása oly módon történik, hogy megkísérlik a beszarult fúvókatűt vala- io milyen harapófogójellegű szerszám segítségével a fúvóka testből kihúzni, és magát a fúvókát kitisztítani. Az eljárás hátránya, hogy rendkívül körül- 15 menyes és nem hatékony a munkamód, to­vábbá a fúvókatűk igen nagy számban sérül­nek meg és válnak használhatatlanná. Ezért a régi fúvókák fölújításától általában eltekin­tenek, ami viszont gazdaságtalan. 20 A találmány célja a meglevő hiányosságok kiküszöbölése, és önimagukiban részben ismert szerkezeti elemek sajátságos és előnyös kom­binációja segítségével olyan szerkezet létreho­zása, amely csekély nyersanyag és munkaidő- 25 ráfordítással megvalósítható, és amelynek se­gítségével a beszorult fúvókatűnek a fúvóka­testből való kinyomása könnyűszerrel, a fúvó­katű megsérülésének veszélye nélkül hatéko­nyan és gyorsan végrehajtható. 3a A kitűzött célnak megfelelően a találmá­nyunk szerinti szörkezet fúvókatűnek fúvóka­tesitiből való kinyomására az alábbi kombiná­ciós ismertetőjegyekkel rendelkezik: előnyösen henger alakú befoglaló idomja van, amely axiális irányú zsákfurattal van ellátva, a zsákfurat átmérője valamivel nagyobb, mint a fúvóka­testlből eltávolítandó fúvókátű átmérője; a be­foglaló idom homloMelüleliére a fúvókát ma­gábafoglaló menetes záróisapka van fölcsava­rozva; a menetes zárósapka belseje oly módon van lépcsőzve, hogy iölcsavarozott állapotában a fúvóka homlokfelülete a befoglaló idom hom­lofcfeliületének támaszkodik; a befoglaló ido­mon oldalirányban csonk helyezkedik el, amely furattal van ellátva, a furat valamilyen hozzá csatlakozó másik furat segítségével a befoglaló idom homlokfelületével oly módon van össze­kötve, hogy ez utóbbi furát kilépőnyílása a fúvókatest egy gyűrű alakú hornyával szem­ben helyezkedik el; az említett csonkiba becsa­varozott csatlakozótag útján a befoglaló idom valamilyen szivattyúelemimel van összekötte­tésben, mely utóbbi célszerűen nyomószeleppel van ellátva. A találmányt kiviteli példa kapcsán rajz alapján világítjuk meg közelebbről. A mellékelt rajzon az 1. ábra a találmány szerinti szerkezet hossz­metszete, a 159165

Next

/
Thumbnails
Contents