159053. lajstromszámú szabadalom • Panorámafej

SZABADALMI 159053 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY éÍL% Nemzetközi osztályozás: G 03 b 17/00, 17/02 wBw Bejelentés napja: 1968. V. 10. (PE—656) ^g^P • \ fa^MÜiiíty^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1971. I. 07. Me^elent: 1972. II, 29. Feltalálók: Wagner István oki. gépészmérnök, 66%, Hoffmann Lajos oki. gépésztechnikus, 34%, Szigetszentmiklós Tulajdonos: Pestvidéki Gépgyár, Budapest Panorámafej A találmány panorámafej tetszőleges súlyú és súlyponthelyzetű televíziós és filmfelvevő kame­rák vízszintes tengely körüli billenőnyomatéká­nak kiegyenlítésére. Televíziós és filmfelvevő kamerákat felvétel 5 közben szükséges mozgások biztosítására általá­ban állványokra rögzített vagy azzal összeépí­tett panorámafejre helyezik. A televíziós kame­ra, illetve filmfelvevő súlypontja minden eset­ben magasabban van, mint a kamera billentését 10 biztosító vízszintes tengely, amely körül felvétel közben a kamera, bólintó mozgása biztosított. A kamera, illetve filmfelvevő tehát labilis egyensúlyi helyzetet foglal'el. A vízszintes ten­gely körüli billentéskor a súlypont változása kö- 15 vetkeztében felszabaduló energiát tárolni kell. Igen lényeges, hogy a nagy súlyú kamerák, il­letve felvevők a felvétel során mind függőleges, mind vízszintes tengely körül könnyen mozgat­hatók legyenek. Míg a függőleges tengely körüli 20 forgatás csupán csapágyazás kérdése, addig a vízszintes tengely körüli billentésnél — tekin­tettel arra, hogy a kamera, illetve felvevő for­gáspontja nem helyezhető el a súlypontban — billenőnyomatékkal kell számolni. 25 A billenőnyomaték kiegyenlítésére számos megoldás ismeretes. így például ismert olyan megoldás, amelynél a kamera, illetve felvevő félfogólapjára olyan ívpályát rögzítenek, amely- gfl nél a kamera súlypontjából húzott körívvel azo­nos ívpálya alá helyezett görgőkön billen el a kamera, illetve a felvevőgép. Ez a kialakítás azonos súlypontmagasságú kamerák esetében kiegyenlíti a billenőnyomatékot, azonban a ki­egyenlítés csakis azonos súlypontmagasságú ka­merák esetében biztosított. Amint a súlypont helyzete a kamera más típusa szerint változik, úgy természetesen az állvány, illetve állványfej ívpályáját is meg kell változtatni, tehát minden egyes kameratípushoz egyedi, a kameratípushoz tartozó ívpályával ellátott panorámafejet lehet csak alkalmazni. Ismeretes továbbá olyan megoldás is, amely­nél a kamera felfogólapja két oszloppal van ve­zetve és a felfogólap alján kialakított görgőpá­lyával görgőre támaszkodik. A görgőpálya olyan kialakítású, hogy a vízszintes tengely körüli bil­lentésnél a súlypont forgástengelytől való távol­sági méretének megfelelően emeli vagy süllyesz­ti a kamerát. Bár ez esetben a kamera súlya tet­szőleges lehet, azonban ez a megoldás is csak azonos súlypontmagasságú kamerák billenőnyo­matékának kiegyenlítésére alkalmas, hiszen a görgőpályát a kamera súlypontjának megfele­lően kell kialakítani. Tehát ilyen megoldással is az a lényeg, hogy a kamerák súlypontja azonos magasságban legyen. Végezetül ismert olyan panorámafej is, 159053

Next

/
Thumbnails
Contents