159023. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés a gépesített burgonyatermesztés javítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. XII. 30. (KE—863) Közzététel napja: 1970. XIÍ. 05. Megjelent: 1972. III. 15. 159023 Nemzetközi osztályozás: A Ol b 29/00; A 01 b 79/00 'Feltaláló: Baer Gerolí műszaki ügyintéző, Keszthely Tulajdonos: Keszthelyi Agrártudományi" Főiskola Termelésfejlesztési Intézete, Keszthely Eljárás és berendezés a gépesített burgonyatermesztés javítására 1 A korszerű komplex gépesített burgonya­tenmesztés egyik jellemzője a hagyományos módszerrel szemben, hogy a bakihátas termesz­tési mádszar alkalmazása élemére az ültetéstől a felszedésig nem kell talajimozgatással járó 5 növényápolást végezni. Korábbam folyamatosan, a növekedéssel lépést tartva, 2—3 töltögetéssel alakították ki a bak­hátakat. Eat a műveletet újabban közvetlenül az ültetőgép végzi el egyetlen járattal. Az új, 10 gépesített termesztés másik jellemzője, hogy a gépi felszedés sekélyebben elhelyezkedő gumó­kat kíván, amit a vetőguimók sekélyebb ülteté­sével iehet elérni. Az ültetéssel egyidejűleg kialakított végleges 15 bakhátrendszer már az ültetés alkalmával csak­nem kétszereséire növeli a terület száradási fe­lületét, ami a burgonya kezdeti fejlődése szem­pontjából hátrányos. A sekélyebb ültetés ezt a hátrányt még azzal is tetézi, hogy a vető- 20 gumó olyan talajrétegbe kerül, amely száraz vetési időjárás esetén szinte órákon belül ki­szárad. Emellett ezek a mélyebb talajrétegből egy ' menetben íelépítétt ibakhátak teljesen lazák, visszaomladozásra hajlamosak és leg- 25 többnyire göröngyös felületűek. Ez a göröngyös felület nem kedvez a gyomirtó panmet egyen­letes eloszlásának, A göröngyök ártnyékiában ugyanis kezeletlen felületek maradnak, ame­lyeken nem érvényesülhet a vegyszer hatása. 30 A fentiek értelmében nem. kedvező a burgo­nyatermesztés szempontjából a 343 .©45 lajstrom­számú osztrák szabadalmi leírásban ismertetett, szemcséző hengernek nevezett forgó kapa alkal­mazása. Ez a rácsszerűen kiképzett forgó kosár a talajba menüi és tömörítés helyett fellazítja, fellapátolja a bakhátat. Ezek alkalmazása szá­raz ültetési viszonyok esetén éppen az ellen­kező,, nem kívánatos célt szolgálja. A forgó kapák az amúgy is túl laza bakihátat még job­ban fellazítják, széttúirják, szárítják, használa­tuk után a bakhátat csak újratöltéssel lehet helyreállítani, mlajtí azután vegyszerezni. A fe­lület újból rögös és laza lesz, a talaj vízgazdál­kodása romlik. A találmány célja olyan módszer kidolgozása, amely a gépesített burgonyatermesztésnek .. a sekélyebb gumóültetéssel, valamint az ültetés­sel egyidejűleg kialakított laza bakhátakkal együttjáró hátrányait csökkenti. A .találmány tárgya eljárás a gépesített bur­gonyatenmesztés javítására, valamint berendezés az eljárás foganatosítására. Felismertük, hogy a kiszáradást, a bakbáták . visszaomlását, vala­mint a göröngyös felület képződését a bakhátak zárt palástú proiilhengerrel való lehetragerlésé­vel, a talajfelszín mérsékelt tömörítésével lehet meggátolni. 159023

Next

/
Thumbnails
Contents