159019. lajstromszámú szabadalom • Gázarmatúra gáztüzelésű készüléknél a gáz bevezetés nyitására vagy zárására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. V. 06. (JÜ—214) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. V. 11. (P 17 51 329.0) Közzététel napja: 1971. I. 07. Megjelent: 1972. III. 15. 159019 Nemzetközi osztályozás: F ,23 q 9/12 Kantár Jjltíi »Bt Feltaláló: Cramer Engelbert konstruktőr, Werriau/Neckar, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: JUNKERS & CO. GMBH., Wernau/Neckar, Német Szövetségi Köztársaság Gázarmatura gáztüzelésű készüléknél a gáz bevezetés nyitására vagy zárására A találmány tárgya gázarmatura gáztüzelésű készüléknél a gázbevezetés nyitására vagy zá­rására, hőelektromos gyújtószerkezettel, vala­mint az ehhez tartozó lekapcsoló szerkezettel, továbbá egy előnyös termosztatikus úton sza­bályozott szeleppel, mely szervek egy közös armatúra házban, annak homlokoldalán elhe­lyezett fedőkupakkal vannak kiegészítve, me­lyen keresztül legalább egy- a gyújtószerkezet­hez, a lekapcsolószerkezethez és a szelephez tartozó működtető szerv nyúlik keresztül. A fentiekben ismertetett típusú gázarmatu­rák ismertek és főleg termosztatikus úton ve­zérelt szelepekkel kapcsolatos kiviteleknél ke­rülnek alkalmazásra. Ugyancsak ismert ilyen gázarmaturát mágneses gyújtószerkezettel mű­ködési kapcsolatba hozni, melynek során ez a mágneses gyújtószerkezet a gázarmatura házán lehet rögzítve. Ismert továbbá egy olyan gáz­armatura is, melynél a közös armaturaházban kiegészítésként, egy piezó-elektromos gyújtó­szerkezet is el van helyezve. Ez utóbbi kiviteli változat természetesen csak olyan felhasználási célokra jöhet számításba, amikor piezó-elektro­mos gyújtószerkezet alkalmazására feltétlenül szükség van. Egyéb felhasználási célokra tehát olyan, a már ismertetett típusba tartozó gáz­armaturára van szükség, mely lehetővé teszi különböző kiviteli változatok létrehozását gyúj­tószerkezet nélkül, vagy gyújtószerkezet beik­tatásával együtt. A találmány célkitűzése olyan gázarmatura létesítése, mely egységes előállítás mellett általános felhasználási lehetőséget biz-5 toisít gyújtószerkezet alkalmazásával vagy anél­kül is.. A fentiekben vázolt célkitűzést a találmány szerint az ismertetett típusba tartozó gázarma-10 túránál oly módon valósítjuk meg, hogy a gyújtószerkezethez, a lekapcsolószerkezethez és a szelephez sorban egy nyomógombbal működ­tethető piezó-elektromos gyújtószerkezet van rögzítve az .armaturaház gázbelépő vagy gáz-15 kilépő oldalán és ugyanakkor a gyújtószerke­zet nyomógombja is keresztülnyúlik a fedőku­pakon, mely egydarabból kialakítva és mind az armaturaházat mind pedig az azon rögzített gyújtószerkezetet lefedi. 20 Ilyen módon lehetséges az egységes típus­ként előállított gázarmaturát- kizárólag az ar­maturaházat borító fedőkupakkal gyújtószerke­zet nélkül alkalmazni, amennyiben ezt a fel-25 használás megkívánja, vagy lehetséges adott esetben egy gyújtószerkezetet rögzíteni az ar­maturaházon és ebben az esetben mind az ar­maturaházat mind pedig az azon rögzített gyújtószerkezetet egydarabból készült fedőku-30 pak fedi le. Az ilyeri kialakításnak az az elő-159019

Next

/
Thumbnails
Contents