158992. lajstromszámú szabadalom • Ellenállásos hőfokérzékelő

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. V. 27. (CE—650) 158992 Nemzetközi osztályozás: G 01 k 13/02 Német Demokratikus Köztársaság-*beli elsőbbsége: 1967. XII. 01. (WP 42 i/128 665) Közzététel napja: 1971. I. 07. Megjelent: 1971. XII. 31. ii'u-.tfr \ Feltalálók: Böhm Bernd mérnök, Mise Peter oki. mérnök, Genz Erwin oki. mérnök, Socher Siegfried mérnök, Wilhelm-Pieck-Stadt Guben, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VBB Chemiefaserkombinat Wilhelm-Pieck-Stadt Guben cég, Wilhelm-Pieck-Stadt Guben, Német Demokratikus Köztársaság Ellenállásos hőfokérzékelő A találmány tárgya hőfokérzékelő, mely kü­lönösem extruder éknél műanyagömlesztékek hő­mérsékletének mérésére alkalmas. Ilyenféle mérésiekhez már ismeretesek ellen­állás-ős hőfokérzékelőik, melyeknek szerkezetük­nél fogva ßiz a lényeges hátrányuk vain, hogy a hőmérsékletre érzékeny rész és a beépítés helye között a hőszigetelésük rossz. Ezeknél a megol­dásokinál a hőf okérzékelő tartóját a beépítés he­lyével összekötött védőcsőbe helyezik, vagy pe­dig közvetlenül a mérendő közeggel hozzák kap­csolatba. Az ismert összekötő szervek, pl. csa­varozások és máseffélék azonban rossz hőszige­telők. A mérési hiba különösen akkor növekszik meg, ha az érzékelőitartónak a mérendő közegbe me­rülő fémcsúcsa vastag falu és ágén: rövid. Amennyiben e csúcs hossza a közepes külső át­mérő 3—4,5-szerese, a fűtött vezetékfaltól férn­csavarzatokon vagy hegesztési helyeken vala­mint a hővezető érzékelőtartón keresztül a hő­fokérziékeny elemhez vezetett hőt az áramló kö­zeg csak elégtelenül vezeti el, miért is a hőfok­érzék any elem túl magas értéket jelez. Ha mármost ilyen elrendezést olyan közegek mérésére használnak, amelyeket a mérési hely közelében hevítenek, és ha a mérendő közeg meg a beszerelési hely hőmérsékletei különbözők, ak­kor a beszerelési hely és a hőfokra érzékeny 10 15 20 25 2 rész közölt ti elégtelten hőszigetelés a mérés ered­ményét erősen meghamisítja. Példaképpen meg­említjük, hogy amikor poliamidömleszték hő­mérsékletét egy ilyen isimért elrendezésiben mértük, a mérési eredmény a valóságostól 14— 16°-nkal különbözött, amennyiben a mérendő kö­zeg és. a beszerelési hely hőmérsékletének kü­lönbsége 20°-ot tett ki. A találmány célja ajz ismert szerkezetek hátrá­nyainak messzemenő csökkentése ill. megszün­tetése. A találmány alapját ezért az a feladat képezi, hogy az alábbi feltételeket kielégítő hő­fokérzékelőt valósítsunk meg. A mérendő közegben lehetőleg csak csekély fémtömeg legyen jelen, hogy a közvetlen mé­rési helyen me legyen túl nagy a hőelvonás. Emellett sízonbam az érzékelő elégítse ki a meg­követelt szilárdsági feltételeket. Az érzékelő tartójának fémjétől a hőfokra ér­zékeny elemig jó hőáltvitefliiek kell lennie. Az érzékelő tartója és & fűtött fal között a hővezetés minimális legyen. Az érzékelő tartójától nem szabad annyi hő­nek elvezetődnie, hogy a hőmérséklet a fal kör­nyezeti hőfokára (pl. a levegő hőfokára) csök-30 kenjen. 158992

Next

/
Thumbnails
Contents