158983. lajstromszámú szabadalom • Rekuperációs turbina berendezés

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMA LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VI. 13. (BE—998) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. VI. 14. (WP 24 c/132 806) Közzététel napja: 1971. I. 07. Megjelent: 1972. II. 28. 158983 Nemzetközi osztályozás: F 02 c 7 32 ^ Kowtir Feltalálók: Schön Helmut mérnök, Jaokisch Herbert mérnök, Richter Fritz, oki. mérnök, Görlitz, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Bergmann—Borsig cég, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Rekuperációs turbina berendezés A találmány rekuperációs turbina berende­zés, amely nagyolvasztóiknak fúvószéllel való ellátására, vagy a vegyiparban gázok kompri­málására, valamint hulladék gázok kihasználá­sára szolgál. E berendezések fúvószél-, illetve gázkomp­resszorral, valamint valamilyen, ezekkel össze­kapcsolt rekuperációs turbinával rendelkeznek. Ebben a rekuperációs turbinában — abban az esetben, ha a nagyolvasztó, illetve a vegyipari berendezés csupán korlátozott mennyiségű fúvó­szél-, vagy gázmennyiséget igényel — a komp­resszor által szolgáltatott közegmennyiség egy része expandálódik. Ismeretes megoldás a kompresszor és a re­kuperációs turbina számára egyetlen közös tengely kialakítása. Ezeket vagy egymástól el­választva különálló iberendezésházzal, vagy egyetlen közös berendezésházzal alakítják ki, amely berendezésház a kompresszor ürítőtere, valamint a rekuperációs turbina beömlőtere számára egymástól különválasztott kamrákkal rendelkezik. A fúvószél-, illetve gázmennyiség szabályo­zása, — amely közegmennyiséget a rekuperá­ciós turbinába vezetik be — szelepek vagy állítható terelőlapátok segítségével történik. A kompresszor, valamint a rekuperációs tur­bina számára egymástól szétválasztott házzal 10 15 20 25 30 kialakított rekuperációs turbina berendezések azzal a hátránnyal járnak, hogy igen nagyszá­mú csapágyazást igényelnek, és a szerkezet összhossza is kedvezőtlenül nagy. Az egyetlen közös- berendezésiházzal, de . azon belül szétvá­lasztott kamrákkal rendelkező megoldás pedig — a mindenképpen szükséges és a berendezés­házon kívül a két szétválasztott kamra között elhelyezkedő csővezetékek miatt — az egész berendezés bonyolult és költséges felépítését eredményezi. Ezen túlmenően az eddig alkalma­zott szelepvezérlés következtében a berendezés aránylag nagy helyigényű is. A találmány célja a berendezés szerkezeti ki­alakításának leegyszerűsítése, az axiális irányú szerkezethossz lerövidítése, csapágyhelyek meg­takarítása, továbbá a szabályozó szervek egy­szerű felépítésének és az eddigieknél kisebb méretekkel való megvalósíthatóságának meg­oldása. A találmány feladata a kompresszort, vala­mint a rekuperációs turbinát befogadó közös berendezésház újszerű kialakítása által, vala­mint az eddigiektől eltérő vezérlőszervek meg­választása útján az eddigieknél gazdaságosabb felépítésű és működésű rekuperációs turbina be­rendezés megvalósítása. A kitűzött célnak megfelelően a találmá­nyunk • szerinti rekuperációs turbina berendezés — amelynél a kompresszor, valamint maga a 158983

Next

/
Thumbnails
Contents