158943. lajstromszámú szabadalom • Stabilizált folyékony készítmények és eljárás azok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. I. 20. (SCHE—254) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. I. 22. (P 19 03 817.6) Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1972. II. 29. 158943 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 7/18; A 01 n 9/20 Feltalálók: Dr. Freund Heinz-Eberhard, Nyugat-Berlin, Dr. Czyzewski Alfred, Wolfenbüttel, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: SCHEftlNG AG, Bergkamen, Német Szövetségi Köztársaság és Nyugat-Berlin Stabilizált folyékony készítmények és eljárás azok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás m-íbiszkarbamá­tofeat tartalmazó folyékony készítmények sta­bilizálására szerves savak hozzáadásával és stabilizált folyékony készítmények. Ismeretes az, bogy a' csatolt általános képletű bisztltaríbamátok — amely képletben Rí szubsztituens alkil-, cikloalkill-csoport, adott esetben halogén atommal és/vagy alkil- és/vagy tofluormetil-csoporttal helyettesiített aril-esoport, R> szuibsztituens hidrogén vagy alkil-eso­port, továbbá Rí és R-j a nitrogémtommal közösen egy adott esetben további nitrogén és/vagy oxi­gén heteröaitomokat is tartalmazó he­terociklusos gyűrűt képezhet, R^ szubsztituens adott esetben halogén­nel véghelyzetben helyettesített alkil-, aOlkenil- vagy alkinil-csoport — jó herbicid hatással rendelkeznek (vö. 679 283 számú belga szabadalmi leírás). Az előbbi hatóanyagokból faként azok váltak be a gyakorlatban, amelyeikben R-> szuibsztitu­ens hidrogénatomot jelent, így pl. a (3-imetoxi­káo^onilianiino-fenil)-íN-(3^metilfenil)-kairbaimát. A hatóanylagok felhasználása túlnyomórész­ben folyékony készítmények alakijában törté­nik, amelyek a batóanyagon kívül legalább egy szerves oldószert és legalább egy felületaktív . anyagot tartalmaznak lényeges komponensként. Az említett folyékony készítményeiknek az a hátránya van, hogy nincs kellő stabilitásuk 'és 5 így a. tárojás közben többé-kevéslbé elbomla­nak. Ennek . következiménya az, hogy a felhasz­nálásnál változik a hatóanyag-koncentráció és hatóanyag-veszteség lép fel. 10 A 2 954 398 számú USA szabadalmi leírásból ismeretessé vált N-helyettesített a^lkilkarbamá­tok stabilizálására vonatkozó eljárás hidrolíti­kus • elbontással szemben. Stafodlizáitoxként a következő vegyületeket javasolták: ecetsav, 15 foszforsav, sósav, ammóniumdihidrogénifoszfát, ammóniuimklorid, ferriklorid és a felsorolt ve­gyületek keveréke. A felsorolt stabilizátorok azonban — ameny-20 nyilben az m-biszkianbaimáitofcat tartalmazó meg­felelő folyékony készítményekben egyáltalában oldhatók — nem kölcsönöznek kellő stabilitást, vagy egyáltalában nem fejtenék ki stabilizáló hatást a kérdéses folyékony készítményekre. 25 Azt találtuk, hogy a csatolt általános képletű vegyületeket tartalmazó folyékony készítmé­nyek — amely képlétben Rí szuibsztituens jelentése 1—6 szénatomot tar-30 talmazó alkilcsoport, adott esetben halogén -158943

Next

/
Thumbnails
Contents