158927. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a ciklopropán új sav- és észterszámazékainak előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VIII. 23. (RO—539) Franciaországi elsőbbsége: 1967. VI. 16. (PV 110 719) Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1972. II. 29. 158927 Nemzetközi osztályozás: C 01 c 61/04; C 07 c 69/74 Sl<( ^\mmM^\ Feltalálók: Martel Jacques mérnök, 93 Bondy (Seine st. Denis), Huynfa Ohanh mérnök, 93 Villemomble (Seine st. Denis), Franciaország Tulajdonos: Roussel Uclaf cég, Párizs, Franciaország Eljárás a ciklopropán új sav- és észterszármazékainak előállítására A találmány tárgya, eljárás dl-^transz-3,3-j di­metil-2-cilklopropilMénHmieitil-l-cilMopropánlkiair­bonsíav, dl-itransz,43,3-.dl im i etil J 2-'OÍIMobu | tilidén­metil-ciklopiropiánkiairlbonísiaiv és azok dl-allétro­loin-észfereinek előállítására. A találmány értelmében ezeket a vegyülete­ket úgy állítjuk elő, hogy valamely ciklopropil­vtagy oilkldbutil-'tri!airAoszifiániuímihaliQgenidet bá­zikuis közegben dl^transzrfcáronaldietódsavval kondenzálunk, az így kapott savait, kívánt eset­ben savszáCTTiazéklkiá, előnyösen kloriddá* an­hidriddé, vegyes anhidriddé, észterré vagy fém­sóvá alakítjuk, és a savat vagy annialk funfcciö­nális származékát kívánt esetben dl-allietroilon­nial vagy ennek az alfodholniak valamelyik szár­rniazékával, előnyösen halogenidjével reagál­tatjuk. A ciklopropiltrifenilfoszifóniunTlbraniid előállí­tását az Angew. Cbem. Init. Ed. 4, 704 (1965) ismerteti. A vegyületet a 3^(2-oxotetra!hidro­füranilj-tirifenilfoszífóniünabrarnia hőbonitása út­ján állítják elő. A ciklobuitilitiriíeniMoszfóniuimbromid előállítá­sait ,az Ann. 603, 115 (1967) írjia le. A vegyületet 4Hbrámibutil!trifenilfoszifóniumbix)imid ciklizálásá­val állítják elő. Az egyéb cikloprqpilihialogenideket vagy citklo­butüitriarillosafóniurruhialogenidleket analóg eljá­rásokkal állíthatjuk elő. A dl-tmnsz-károníaMehidsavat (vagy dl-transz­-3-formil-2,.2-idimietil-ciklopröpánfciairtoönsiaiva(t) az Agr. Biol. Cheim. 2,7, Nr. 8, 554—.957 (1963)-ban ismertetett módszerrel alíthatjuk elő. 5 A találmány szerinti eljárásiban felhasznált aiklopentenoidkiat a J. Am. Obenu Soc. (1949) 71, 15.17 irodalmi helyen ismertetett eljárásstal, a találmány szerinti eljárás alkalmazásával, vagy természetes anyagokból lebontás útján 10 állíthatjuk elő. A közibenső termákként, keletkező észtereket alikálihiidiroxid, pl. nátriumhidroxid vagy ká­liuirnhidroxid sagítlségével mdrolizállhatjufc a megfelelő savakká. Általiéiban vizesHallkoholös 15 közegben dolgozunk,, ahol az alkohol előnyösen metanol," etanol vagy glikol. A közbenső termékként kapott savalkat a megfelelő alkoholokkal különféle eljárások sze­rint alakíthatjuk a kívánt észterekké. 20 , • így pl. az alkoholt közvetlenül reagáltathat­juk a savval. A reakciót erős sav katalizátor alkalmazásával hajtjuk végre, és a képződött vizet előnyösen azeotrop formájában eltávolít-25 hatjuk. Előnyösebben járunk el oly módon, hogy a savat először reakcióképes származékává, pl.' anhidriddé, vegyes anhidriddé, kloriddá vagy fémsóvá alakítjuk. Az anhidridét pl. úgy állít-30 hatjuk elő, hogy á savat ecetsavanhidriddel 158927

Next

/
Thumbnails
Contents