158905. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alfa-/p-(dimetilaminoalkoxi)-fenil/-alfa-nitro-4-metoxi- sztilbén vegyületek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XI. 01. (PA—984) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1967. XI. 03. Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1972. II. 15. 158905 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 15/12; C 07 c 79/22; C 07 c 87/00 Feltaláló: , DeWald Horace Albert vegyész, Ann Arbor, Michigan, Amerikai Egyesült Allamok Tulajdonos: Parke, Davis & Company cég, Detroit, Michigan, Amerikai Egyesült Államok Eljárás a-[p-(dim!etüaminoalkoxi)fenil]-«'-nitro-4-metoxisztilbén vegyületek előállítására i A találmány gyógyszerként felhasználható új szerves nitrogénvegyületek előállítására vonat­kozik. Közelebbről megjelölve, a találmány el­járás a szabad bázis alakjában a csatolt rajz szerinti (I) általános képletnek megfelelő ct-[p- 5 -(dinietilaminoalkoxi)-fenil]-a'-mtoo-4-metoxi­sztílbén vegyületeknek — e képletben n = 3 vagy 4 —, valamint gyógyszerészeti szempont­ból elfogadható savakkal képezett addíciós sói­nak és kvaterner amimóniumsóiknak az előállí- 10 tására. -Az (I) képletű vegyületek és sóik a találmány értelmében oly módon állíthatók elő, hogy egy (II) általános képletű triarilétanol vegyületet 15 vagy egy (III) általános képletű triariletilén ve­gyületet — e képletben n jelentése a fentivel egyező — salétromsawal reagáltatunk. Egy mái triarilétanol vagy triaíriletilén vegyületre szá­mítva legalább 1 mól, előnyösen 1—^4 mól.vagy 20 ennél is több salétromsavat alkalmazunk ehhez a reakcióhoz. A reakciót előnyösen valamely a reakció szempontjából közömbös oldószeres kö­zegben folytatjuk le. Oldószerként énre a célra pl. alkánsavak, mint ecetsav vagy propionsav, továbbá halogénezett szénhidrogének, mint szén­tetraklorid alkalmazhatók. A salétromsav kon­centrációja, valamint a reakcióidő és a reakció­hőmérséklet nem döntő jelentőségűek az eljárás sikere szempontjából. Általában a reakciót kb. 30 2 20 C°. és 100 C° közötti hőmérsékleten, 1 perc­től néhány óráig terjedő idő alatt folytathatjuk le, mimellett magasabb hőmérséklet esetén rö­videbb reakcióidő szükséges. A reakcióhoz elő­nyösen 90%-os (füstölgő) salétromsavat hasz­nálunk és a reakciót 40'—65 C° hőmérsékleten, 5—20 perces reakcióidővel folytatjuk le. A re­akciótermék nitrát-só alakjában közvetlenül el­különíthető a reakcióelegyiből, amikoris e só­ból meglúgosítás útján szabadíthatjuk fel a bázist; eljárhatunk oly módon is, hogy a reak­cióelegyet meglúgosítjuk és a felszabadított bá­zisból képezünk azután addíciós sót vagy kva­terner ammóniumsót. A fent leírt eljárás szempontjából nincs döntő jelentősége annak, hogy kiindulóanyagként a triarilétanol vegyületet vagy a triariletilén ve­gyületet alkalmazzuk-e, minthogy az előbbi a salétromsavval való reakció folyamán dehidra­tizálás rútján átalakítható az utóbbivá. Ugyan­ebből az okból a triarilétanol vegyület és a triariletilén vegyület elegye is teljesen kielégítő eredménnyel alkalmazható az eljárás kimduló­anyagaként." A triariletanol vegyületek oly módon állít­hatók elő, hogy egy (IV) általános képletű benzofenon-származékot :— ahol n a fenti je­lentésű —. benzilmagnéziumkloriddal reagálta­tunk vízmentes éter-jellegű oldószerben, majd 158905

Next

/
Thumbnails
Contents