158899. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kloridmentes, nagykoncentrációjú nitrogén-foszfor-kálium-trágyák előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÄLMÄNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. IX. 25. (OE—115) Ausztriai elsőbbsége: 1967. X. 06. (9060/67) Közzététel napja: 1970. IX. 28. Megjelent: 1971. XII. 31. 158899 Nemzetközi osztályozás: C 05 b 11/14 Feltalálók: Gauster Wolfgang oki. vegyészmérnök, Linz, Dr. Müller Walter vegyész, Leonding bei Linz, Dr. Schmidt Alfred vegyész, Linz, Prof. Dr. Weinrotter Ferdinand vegyész, Linz, Ausztria Tulajdonos : österreichische Stickstoff werke AG cég, Linz, Ausztria Eljárás kloridmentes, nagykoncentrációjú nitrogén-foszfor-kálium-trágyák előállítására Ismeretes, hogy a káliumMorid folyékony és/vagy gázalakú mtrogénitetroxiddal (N2O4) való treagáltatás útján káliuatmü'tráttá és gázala'k­ban elillanó nitrozilkloriddá alakítható át; ezzel az eljárással eddilg csak olyan eseteikben tud- 5 ta'k gyakorlatilag haszmosítiható eredményeket elérni, ha reakcióközegként fcb. 70%-os salét­romsavat 'alkalmazták és —10 C° és +10 C° kö­zötti hőmérsékleten folytatták le a reakciót. Ja­vasolták már azt is, hogy az ily módon kapott 10 salétromsavas káliumnitrátolda'tot nyersfeszfát­feltárásra használják fel és így, ammóniával való semlegesítés után kloiridmentes nitirogén­foszforJkálium-jtrágyát állítsanak elő. Az így nyerhető NPK-tnágyák azonban tápanyagtartal- 15 miuk, ill. a tápanyagok egymás közötti aránya szempontjából erősen korlátozott minőségekben állíthatók csak elő; a maximális koncentrációk a háromféle tápanyag 16,8 : 10 : 18,8 mennyiségű aránya esetén érthetőik el. A kereskedelemben 20 szokásos 1 : 1 : 1,5 vagy 1:1:1 arány a nitrogén, foszforpentoxid és káliumoxid között ily módon tehát nem érhető el. Ismeretes továbbá összetett 'trágyák előállítá- 25 sa oly módon, hogy KCi-ot fölös mennyiségű, előnyösen 70%-os! salétromsajvvai 80 C° fölött, célszerűen 100 és 120 C° közötti hőmérsékleten reagáltatnak, majd a rea'kcióielegyhez foszíorsa­vat adnak, és előnyösen e hozzáadás után, de 30 esetleg már előtte, amimciniával semlegesítenek. Ennek az eljárásnak azonban ajz a hátránya, hogy tetemes mennyiségű reakcióvíz képződik, melyet poralalkú vagy szemcsés termék előállí­itásásnál el kell távolítani. Ettől el is tekintve, adalékos hőmennyiségre van szükség ahhoz, hogy a reakcióelegyet a szükséges rjeafcciáhő­mérsékle.tre hozzák. 'Ezenkívül a végtermék fclo­ridtartalma 0,1 és 1% között ingadozik, aimi bi­zonyos haszonnövényeknél már messzemenően káros. Ha fel is dúsítjuk az ilyen trágyák {fioszfáttar­t aim át szuperfos'zfát vagy más maigykoncantrá­ciójú foszfát-műtrágya hozzáadásával, akikor az 1 :lN:P20r,:K20 arány elérhető ugyan, a ható­anyagtarítalom felső határa azonban az inert­anyagok nagy mennyiségi aránya következtében csupán 12,4:12,4:12,4%, ill. 14,5:14,5:14,5%. Nagykjoneentrációjú kevertítrágya tehát ilyen módon nem állítható elő. -Meglepő módon azt találtuk, hogy a kálium­klorid folyékony vagy gázalakú nitrogéntetro­xiddal való reakciója különösen kedvező módon megy végbe, ha reakciőközegként az eddig al­kalmazott kb. 70%-os salétromsav helyett fosz­forsavait va,gy fosziforsaíV lés salétromsav elegyét adfcaimazizuik; oly módon, hogy a foszforsav, ill. a foszforsav-salétromsav elegy kancenitrációja legalább 8 n legyen. A reakció hőmérsékliete 158899

Next

/
Thumbnails
Contents