158889. lajstromszámú szabadalom • Szelepszerkezet, különösen szórófejes tartályban tárolt nyomás alatti gáz és folyadék pl. hajlakk stb. zárására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1968. II. 16. (MI—390) Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1971. XII. SÍ. 158889 Nemzetközi osztályozás: A 45 d 34/00; B 05 b 11/00; F 16 k 1/30 Feltaláló: Kiss József oki. vegyészmérnök, Tatabánya Tulajdonos: MIKROLIN Mechanikai Játékgyártó KTSZ., Tatabánya Szelepszerkezet, különösen szórófejes tartályban tárolt nyomás alatti gáz és folyadék pl. hajlakk, stb. zárására A találmány különösen szórófejes tartályban tárolt nyomás alatti gáz vagy folyadék pl. haj­lakk stb. zárására szolgáló szelepre vonatkozik. A gyakorlatban egyre jobban terjed a külön- 5 böző anyagok, mint a hajlakk, rovarirtó, külön­féle kozmetikai hatóanyagok, stb. szórófejes tartályban történő tárolása. Ezeket az anyago­kat általában olyan üvegekben, vagy műanyag tartályokban tárolják, amelynél az üveget vagy io a tartályt kézbevéve és ujjunkkal megnyomva a tetején levő csőfejet, ennek a nyomásnak a ha­tására bent egy szelep megnyílik és a nyomás alatt levő folyadék a szórófej által porlasztva, meghatározott irányban áramlik. 15 Az eleinte alkalmazott szelepszerkezetek egyik hibája az volt, hogy fémes elemei üvegtar­tály esetén gyakran okozták annak törését, csor­bulását, sérülését, aminek következtében maga a szelep is használhatatlanná vált. 20 A mindeddig legjobban bevált szelepszerkezet szelepházat tartalmaz, amely mint a mellékelt 1. ábrán láthatjuk, a nyomás alatt álló 1 térrel kapcsolatos belső 3 csőrészt és a szórófejjel kap­csolatos külső 10 csőrészt köti össze és amely- 25 ben a lent belső maggá kiképzett 10 csőr észnek a 9 irányú nyomása esetén a 11 rugó összenyo­másával és a 8 rugalmas gyűrű lenyomásával a nyomás alatt álló folyadék részére a 4 és 7 nyíl irányában az 5 magházon és a közben szabaddá 30 vált 8 nyíláson át utat nyitunk. A szerkezet meg­lehetősen bonyolult, sok különféle szerkezeti elemből áll (merev szelepház, rugalmas gumi gyűrű és aclérugó) — ami számos hibaforrást tadhat és amelynek összeszerelése időtrabló munkát jelent. A jelen találmány a feladatot lényegesen egy­szerűbb szerkezettel oldja meg, amely a két cső­rész összekötésénél sem szelepházat, sem belső magot, sem acélrúgót nem tartalmaz, csupán ke­vés szerkezeti elemből áll, amelyek összeszerelé­se is egyszerűen végezhető el. A találmány szerinti szerkezet lényege, hogy a belső és/vagy külső csőrésze egészben vagy részben merev anyagból van; a szerkezetnek ezenkívül pedig ezeket külső erőhatásmentes ál­lapotukban párhuzamos vagy egybeeső tengelyű helyzetben tartó, a külső csőrészre ható tengely­irányú külső erőhatás következtében összenyo­mott állapotukban kényszerpályán bekövetke­zett egymáshoz képest relatív elmozdulásuk ál­tal deformált, rugalmas anyagú szorítóköpenye pl. reájukhúzott gumicsöve, továbbá a belső csőrész nyilasát külső erőhatásmentes állapot­ban lefedő, a külső erőhatásra kényszerpályán bekövetkezett említett elmozdulás folytán pe­dig a belső csőrész nyilasáról ugyancsak elmoz­duló és ezáltal a két csőrész között közlekedő kapcsolatot létesítő lefedő eleme van. A szorító-158889

Next

/
Thumbnails
Contents