158875. lajstromszámú szabadalom • Mechanikus mozgóalkatrészt nem tartalmazó pneumatikus memória elem

SZABADALMI 158875 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Nemzetközi osztályozás: G 05 b 19 44 €# Bejelentés napja: 1967. III. 31. (MA—4702) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1971. XII. 31. Feltaláló: Kováts Miklós technikus, Budapest Tulajdonos: MTA Automatizálási Kutató Intézet, Budapest Mechanikus mozgóalkatrészt nem tartalmazó pneumatikus memória elem A szabályozás- és vezérléstechnika területén ma már rendikívül sok helyen alkalmaznak nu­merikus vagy programvezérlésit, vagy számító­gépes folyamatszabályozást. A modern félvezető­technika alkalmazása egyre inkább elterjed. Al­kalmazásának korlátait a következő problémák jelentik: Precíz stabilitású energiaforrások nehezen ki­elégíthető tűz- és robbanásbiztonsági előírások, rázás- és ütésállósági követelmények. A fenti problémák megkerülésére alkalmaz a szabályozás- és vezérléstechnika pneumatikus elemeket, rendszereket. A pneumatikus elemek csak levegőt vagy más semleges gázt használ­nak energiahordozóiként, külön segédenergiáit nem igényéinek. A tűz- és robbanásbiztonsági követelményeknek tökéletesen megfelelnek és egyszerű, robosztus kivitelüknél fogva egyre in­kább tér,t hódítanak az iparban. A modem tech­nika kívánalmai létrehoztak a fejlett vezérlés­technika számára dugattyús, tolaittyűs (japán), membrános (USzSzR), fóliás (NDK), golyós (francia) logikai elemebet. Alkalmazásuk azon­ban a itömeggyárthatóság vagy az élettartam problémáik miatt nern terjedhetett el. Az igazi haladásit ezen a téren a mechanikus mozgóallkatrészit nem tartalmazó, ún. fluid ele­mek hozták. Ilyen rendszerék például a MAXA­LOG vagy a CORNING GLAS. A fluid rendsze­rek kétfélék lehetnek: 1. A lamináris-turbulens áramlási jelensége­ket hasznosító ún. LT rendszerek (MAXALOG). 2. Szabadsugár elemek (CORNING GLAS) (1. 5 ábra). A laminár^turbulans elemek (a továbbiakban LT elemek) csak vízoszlop nagyságrendű nyo­mástarltományban dolgoznak, pontosan a lami­náris áramlási viszonyok miatt. Itt az erősítési 10 problémák elég jelentősek. Fogyasztásuk jelen­téktelen. A szabadsugár elemeknél a szokásos nyomástartomány nem tér el a nemzetközileg szabványos 0—1,4 art tartományitól. Ezek fo­gyasztása már jelantókanyebib, de ezt kompen-15 zálja sízinte korlátlan üzembiztonságuk, korlát­lan élettartamuk. Kiviteli formájúik a legkénye­sebb műszaki és esztétikai követeliményeknek megfelel. 20 Az említett rendszerekiben már kialakítottak bi­stabil elemeket, a, MAXALOG két eleméből le­het bistalhil •kapcsolást létrehozni, hátrányait már említettük. A CORNING GLAS elemének hátránya, hogy a, b vezérlő fúvókái közvetlen 25 kapcsolatiban vannak a bisjtabil működésit létre­hozó c tapadó udvarral, ezáltal működése függ ezeknek nyitott vagy zárt állapotától. Ez kap­csolástechnikai problémákat okozhat. A fent em­lített eleim tartalmaz még d fő'fúvókát, és e, f ki-30 menő-ifúvókát, valamint h, i nyílásokat. 158875

Next

/
Thumbnails
Contents