158859. lajstromszámú szabadalom • Kombinált fűtő- és melegvíztermelő kazán

MAGTÁR NfiPKÖZTARSASAO ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 158859 Bejelentés napja: 1969. II. 01. Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1971. XII. 31. (JU—211) Nemzetközi osztályozás: F 24 h 1/10 W'*V s;.!r»5Hr ' V?«||l .*' Juhász Károly igazgató, Sárvári László ép. gépészeti főépítésvezető, Demján Imre szakipari főépítésvezető, Miskolc Kombinált fűtő- és melegvíztermelő kazán A központi fűtőberendezéssel felszerelt épüle­tek melegvíz-szükségletét általában a kazánok­tól különállóan felszerelt melegvíz-tárolókból vagy melegvíz-termelőkből, pl. ellenáramú ké­szülékekből (boylerekből) látják el, amelyekben a kazánok gőz- vagy melegvízterével csővezeté­kek révén összekötött csőkígyókkal, csőnyalá­bokkal végzik azok víztartalmának melegítését. Már az elmondottakból is nyilvánvaló, hogy az ilyen kazánból és hőkicserélőkből álló külön­álló, kettős berendezés költséges, külön hibafor­rásaik és más egyéb hátrányaik is vannak. Csu­pán nyári idényre üzemeltetnek olyan kazáno­kat, melyek vízteréből a melegvíz-szolgáltatás mellett a fűtést is ellátják, de az ilyen kazánok általában csak a fürdőszobák, vagyis aránylag kis helyiségek fűtésére használatosak. Ez pedig azért költséges és hátrányos, mert téli és nyári időszakokra külön, ill. kétféle kazán alkalmazá­sát igényli. A találmány tárgya a nyári és téli időszakok­ban a fűtés, ill. melegvíz egyidejű szolgáltatásá­ra egyaránt alkalmas kazánmegoldás, melynek lényege kazánszerkezeti egységben megvalósí­tott külön melegvíz-termelő tér és külön fűtő­víztér, amelyek egymással hőátviteli hatással üzemeltethető hőkicserélő berendezést alkotnak. A vízterek közös falú szomszédsága lehetővé te­szi, hogy a fűtővíztér fűtése végzi közvetlen hő­átvitellel a másik, ill. a melegvíz-szolgáltató víz­tér fűtését is, és nagyobb vízterénél fogva hőtá­roló hatást fejt ki oly módon, hogy az elhasz­nált melegvíz helyébe beáramló friss vizet me-5 leg többletével gyorsan fel tudja melegíteni. A találmány bővebben annak példaképpeni kiviteli alakját szemléltető csatolt rajzzal kap­csolatos alábbi leírása ismerteti. A rajzon a fel-10 ső ábra hosszmetszetben, az alsó ábra pedig fe­lülnézetben mutatja a kazánt. A kazán fűtővíztere a vízvezetékhez csatla­koztatható 1 csonkon át tölthető fel, melynek megtörténtét a fűtőrendszer túlfolyója jelzi. A 15 kazán fűtésére célszerűen olajat használunk, amelyet a 2 olajégőn át adagolunk be a 3 vízte­ret magába foglaló kettős fallal körülhatárolt kazántérbe. A felmelegített víz a peremes 4 csat­lakozón át áramlik a fűtőrendszerbe, és cirkulá-20 ciós folyamatát befejezve, a peremes 5 csőcsat­lakozáson át tér vissza a kazánba. E felmelegítéssel egyidejű hőátadással a közös falon át megtörténik a 6 térben levő víz felme-25 legítése révén a használati melegvíz előállítása is, mely víztér a 3 fűtővíztérrel együtt a közös kazánköpenybe foglalva kazánszerkezeti egysé­get alkot. A 6 víztérből elhasznált melegvíz pót­lása a 7 csőcsatlakozáson keresztül a hálózati 30 nyomás hatására automatikusan történik. A me-158859

Next

/
Thumbnails
Contents