158819. lajstromszámú szabadalom • Eljárás Zn. Cd-szulfid típusú fényporok stabilitásának növelésére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 158819 Nemzetközi osztályozás: C 09 k 1/12 Bejelentés napja: 1969. X. 10. (EE—1720) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1971. XII. 31. lÍRjitir /ifijén* Feltalálók: Majthényi Lajos vegyész, 40%', Balázs László vegyész, 40%, Szűcs Mária vegyész, 20%, Budapest Tulajdonos: Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT., Budapest Eljárás Zn, Cd-szulfid típusú fényporok stabilitásának növelésére 1 A találmány ZnS és /Zn, Cid/S alapanyagú lumineszcens anyagok i(fényporok) foto- és elektronsuigárgerjesztés okozta hatásfokcsökke­nésének javítása céljából Mg-tartalmú fluxus alkalmazását javasolja. A ZnS és /Zn, Cd/S fényporokat képernyő­kön (pl. TV képcső, oszcilloszkópcső) használ­ják. Hosszan tartó elektron- (és fény) gerjesztés hatására a fényporok hatásfoka csökken, te­hát nem stabilak. Ez annyit jelent, hogy a fénypor a ráeső fényenergiának egyre kisebb részét emittálja a színkép látható részében. Ezen hatásfokcsökkenés mechanizmusa elmé­letileg ugyan nem egészen tisztázott, de álta­lában kísérőjelenségként a (ZnS) fénypor szür­külése megfigyelhető. A fénypor szürkülésének csökkentésére a szokásos módon előállított fényport (melynek alapanyagára nézve of. pl. 154 319 1. sz. magy. szab.) „utókezelik". Ilyen utókezelés lehet pl. a fénypor felületének mosása Na2S 2 O g -oldattal. Más eljárások a fénypor felületét védőréteggel pl. foszfáttal, berilliummal stb. vonják be. Ezek tehát a fénypor előállítási eljárásában külön műveletet jelentenek és sajnos nem biztosítják mindig és megbízhatóan a fénypor stabilitását és általában hatásfokcsökkenést okoznak. 10 15 20 25 2 A tárgykör műszaki hátterének további rész­letezésével nem kívánunk foglalkozni. Ugyanis találmányunkkal csak laza kapcsolatban van és a vonatkozó irodalom pedig úgyis (pl. W. Espe: Werkstoffe der Hotihvakuumtechnik Bd. 3. s. 6—95. VEB Verlag d. Wissenschaften, Berlin 1961) ismerteti. Kísérleteink célja az volt, hogy viszonylag egyszerű módon tudjuk biztosítani a fénypor stabilitását hatásfok romlás nélkül. Űgy talál­tuk, hogy ezt a célt a fénypornak előállítása során az ún. izzítási művelet megfelelő módosí­tásával egyszerűen és biztosan elérhetjük. Ne­vezetesen, amennyiben az izzítá'snál használt fluxus anyaga (of. Espe, op. cit. S. 42) Mg­tartalmú só, pl. MgCl2, MgBr 2 + NaCl stb. úgy a fénypor stabilitása igen nagy mértékben megnövekszik anélkül, hogy a fénypor hatás­foka csökkenne. A fluxus célszerűen kb. 50% MgCl2 és kb. 50% NaCl-t tartalmaz, a fluxus összmennyi­sége pedig a ZnS-nek kb. 2%-a. Az elmondottak megvilágítására néhány ki-30 sérleti adatunkat a következőkben adjuk. 158819

Next

/
Thumbnails
Contents