158817. lajstromszámú szabadalom • Halogén töltésű izzólámpa, különösen jármű-fényszórólámpa

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALAT! TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 19-67. XI. 10. (EE—1455) Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1971. XII. 31. 158817 Nemzetközi osztályozás: H 01 k 9/08 * - 3 •Hrí •> A Feltaláló: Váorkonyi László fizikus, Budapest Tulajdonos: Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT., Budapest Halogén töltésű izzólámpa, különösen járműfényszórólámpa Ismeretes, hogy a halogénlámpák egyre na­gyobb tért hódítanak a legkülönfélébb alkalma­zási területeken. így a járművek fényszóróiban való alkalmazás annyira általánossá vált, hogy egyes típusok már szabványosításra is kerültek. 5 A fejlődés során megjelentek olyan lámpák is, melyek kivitele a szofifitta lámpákra emlé­keztet, vagyis a kivezetés a cső alakú lámpa két végén helyezkedik el, és mivel reflektorban i0 geometriai adottságok és optikai megfontolások következtében tengelyirányban kellett a lámpát elhelyezni, az egyik kivezetőhöz a lámpán kí­vüli merev vezetővel kellett biztosítani az áranwezetést. Ez a kivitel előnyös olyan tekin- 15 tétben, hogy a spirál rázkódásokkal szemben eléggé ellenálló, hiszen mechanikai szempontból mindkét végén biztosan rögzített. Ez a kivitel azonban egyéb szempontokból hátrányos. A lámpa méretei káros módon megnőnek (pl. lapí- 20 tás, külső vezeték, stb.). Más kivitelnél a spirál a lámpatengelyre merőlegesen helyezkedik el, és a lapítás csak az egyik végen történik, amely kivitel emlékeztet a vetítőlámpáknál alkalmazott gyártástechnológiára. Ez a változat előnyösebb 2 5 optikai szempontokból, az a hátránya azonban, hogy a spirál rögzítése kevésbé megbízható. A találmánnyal célunk olyan halogén jármű­fényszóró lámpa létrehozása, mely a fentiek­ben vázolt hátrányokat kiküszöböli. 30 Találmányunk tárgya halogén töltésű izzó­lámpa, amelynek lapítása a lámpatest egyik végén helyezkedik el és azzal van jellemezve, hogy a spirált alkotó fonal U alakban van meg­hajlítva és az U alak csúcsa a szívócsőcsonkban van elhelyezve. Az U alaknak csak egyik, vagy mindkét szá­rában lehet spirál elhelyezve. A találmányunk szerinti lámpa lehet két vagy három kivezetésű is. Utóbbi esetben két spirálja van, melyek külön-külön és együtt is bekap­csolhatók, mégpedig sárban és párhuzamosan is. A találmányunk szerinti lámpának van olyan kiviteli alakja is, melynél az U alakú fonal egyes szárait a lámpa tengelyére előnyösen me­rőleges kerámia híd tartja összefogva. A kerá­mia helyett kvarehíd (pálca) is alkalmazható, melybe az U alakú fonal szárait melegen ültet­jük be. További kiviteli alak, melynél az autólámpák­nál szokásos sapkát is alkalmaztunk, olyan kialakítású, hogy a bevezető csapokhoz közelebb eső spirál rendelkezik árnyékoló sapkával, és ez a paralbola fókusza mögött helyezkedik el, és a sapka nyitott fele lefelé néz. Találmányunkat részletesebben ábráink kap­csán ismertetjük, mely ábráink a találmányunk szerinti lámpa egyes példaképpeni kiviteli alak­jait ábrázolják vázlatosan. 158817

Next

/
Thumbnails
Contents