158809. lajstromszámú szabadalom • Eljárás krisztályos B12 koenzim és B12 vitamin gyártására

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. IX. 19. (Cl—920) Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1971. XII. 31. 158809 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 55/62; C 12 d 5/06 * / Feltalálók: Zlatos Gabriella vegyészmérnök, 24%, Piukovics Sándor ve­gyész, 23,5%, Ecsedi Imre vegyésztechnikus, :13,5%, Varga Ferenc vegyész­technikus 12,5%, Papp Károly gépészmérnök, 6%, Dr. Járay Miklós mikrobiológus, 5%, Stankovics Lajos vegyészmérnök, 5%, Dr. Földvári Imre vegyészmérnök, 4,5%, Balázs Ákos . vegyész, 2,5%, Winterstein Oszkár vegyész, 2%, Friesz Antalné vegyészmérnök, 1,5%,, Budapest Tulajdonos: Ohinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt., Budapest Eljárás kristályos B12 koenzim és B12 vitamin gyártására A korrinoidokat előállító élő szervezetek, mik­roorganizmusok azon sajátsága, hogy bioszinté­zis révén B12 koenzimet, a-(5,6-dimetilbenzimi­dazolil)-kobamid-koenzimet, (DBCC), más né­ven 5'-dezoxiadenozil-kobalamint termelnek, 1960 óta ismeretes. (Barker et al: J. Biol. Chem. 235, 480 (I960)] A DBCC a máj és a szövetek természetes al­kotó része. Nagy hatású protein anabolítikus szer. Minden toxikus mellékhatás nélkül fokoz­za az étvágyat és javítja a tápanyag hasznosí­tást. Rendkívül jól tolerálható. A DBCC széles körű gyógyászati alkalmazásá­nak eddig csupán technológiai akadályai voltak, így az elmúlt években világszerte nagyméretű kutató munka folyt olyan technológia kialakí­tása érdekében, amely ezt a bomlékony vegyüle­tet megfelelő tisztaságban, jó hatásfokkal elő­állítani képes. 3 03 016 sz. USA szabadalmi leírásban a ve­gyületek csak kémiai és biológiai sajátságaival jellemzik, molekulasúlyát és szerkezetét nem is­mertetik. Felsorolják a B12 koenzim vegyületeket ter­melő mikroorganizmusokat és leírják, hogy ko­enzimeket kinyerni csak a fény és a cianid-ionok kizárása mellett lehet. A B12 koenzim ipari elő­állítását a szerzők nem oldják meg. Többlépéses tisztítással jutnak el a végtermékhez. A tömé­nyítés és tisztítás során olyan körülményeket al­kalmaznak, amelyek a koenzim stabilitására kedvezőtlenek. 5 Az 1 320 08 / sz. francia szabadalmi leírásban DBCC tisztításával foglalkoznak. A szabadalmi leírásban csupán tömény, legalább 5000 gamma/ ml-es koenzim tartalmú vizes oldat tisztítását 10 írják le. A B12 koenzimnek fenolkomplex-hid­rátját képzik és ezen keresztül érnek él "tisztu­lást. Az eljárás tulajdonképpen kristályosítási módszer több lépésben kivitelezve. 15 Az 1 340 976 sz. francia szabadalmi leírás sze­rint híg oldatból nyers terméket állítanak elő Az eljárásban a koenzimre kedvezőtlen, erősen savas (pH=2) közegben kétfázisos rendszerrel (vizesfázis és diklóretán-fenol fázis) végzik az 20 extrakciók sorozatát. Az eljárás rendkívül hosz­szadalmas, s végtermékül csupán nyers koenzim sűrítményt eredményez, amely az előbbi 1 320 087 sz. francia szabadalmi leírás szerint tisztítható. 25 Az 1 368 892 sz. francia szabadalmi leírás szer­zői férmentíéből kicsapásos módszerrel tisztítják a hatóanyagot; savas pH (2—2,5) mellett a mo­libdén, -foszformolibdén, -wolfram- és foszfor­wolfrámsav sójával a DBCC komplexét képzik. VQ A csapadékot vizes alkalikus közegben megbont-158809

Next

/
Thumbnails
Contents