158793. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tetszőleges szerkezetű fúrógépnek forgó fúrógéppé történő átalakítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL IABADAL LIÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VI. 29. (BE—915) Franciaországi elsőbbségei: 1966. VI. 30. (1—3. és 10. igénypontok), 1967. IV. 11. (4—9. igény­pontok). Közzététel napja: 1970. XII. 05. 158793 Nemzetközi osztályozás: E 21 b 41/00 V Megjelent: 1971. XII. 31. Feltaláló: Cales Henri gyáros, Paris, Franciaország Tulajdonos: Société francaise de Construction de Bennes Automatiques Benoto, Paris, Franciaország Berendezés tetszőleges szerkezetű fúrógépnek forgó fúrógéppé történő átalakítására 1 A találmány tetszőleges szerkezetű fúrógép­nek forgó fúrógéppé történő átalakítására való berendezés. A találmánnyal lehetővá válik, hogy meg­lévő gépeken forgó fúrógépekhez való olyan 5 elemeket használjunk, amelyeknél a fúrószer­számot vágóéles forgó kanalak, vagy spirális vagy csavarfelületes fúróelemek alkotják. A találmány célja, hagy bármilyen fúrógé- 10 pen bármilyen fúrószerszámot alkalmazhassunk, mégpedig nemcsak azokat, amelyéket fentebb említettünk, hanem általában fúróéit, bármi­lyen rendszerű szelepeket vagy kanalakat, mag­fúrókat, trikónuszokat stb., amelyek önmaguk- 15 ban mind ismeretesek. A találmány célja to­vábbá, hogy ugyancsak egyetlen fúrógépen le­hetővé tegye egyirányban vagy két irányban forgatható fúrócsöves készülékek használatát, akár el vannak látva működtető hengerekkel, 20 akár nem, és ezzel megkönnyítse a fúrócső be­hajtását vagy a fúrócsövet a fúrólyukból ki­csőrlőző vonóerő kifejtését. A találmány szerinti berendezés egyik fő elő­nye, hogy lehetővé teszi az adott talajminőség 25 természetéhez leginkább alkalmas fúrószerszám alkalmazását és ennek ellenére maximális tel­jesítmény elérését, bármilyen is a talaj termé­szete. A berendezés tehát mint fúrógép álta­lános többcélú gépként használható. 30 A találmány alapja az a felismerés, hogy el nem forduló állványra szerelt és szabatosan a fúrólyuk fölé állított fúróberendezés esetén a forgácsot vagy törmeléket a fúrólyukból el kell távolítani. Talajifúrók vagy kanalas fúrók ese­tén, amelyek teleszkópszerűen egymásban veze­tett és rendszerint sokszögű keresztmetszettel bíró rudakfoan vannak ágyazva, gyakorlatilag lehetetlen e rudazatot az ürítés körzetébe me­neszteni, ha a gép szerkezeti hosszát nem akar­juk jelentősen megnövelni. Ezért a szerszámot ilyenkor a fúrás középvonalából el kell távo­lítani, mihelyt az általában föléje iktatott ve­zetékcsőből kilép. Ennek megfelelően a talál­mány lényege, hogy a forgács vagy törmelék eltávolítására olyan ürítő tagot alkalmazunk, amely buktató vezetékiből, ezen elrendezett forgó asztalból, a buktató vezetékkel csukló­san kapcsolódó összekötő rudakból, valamint az összekötő rudak felső végén csuklósan csatla­koztatott és a fúrógépen mozgathatóan ágya­zott haránttagból áll, az összekötő rudak egy­részt működtető hidraulikus hengerrel vannak összekötve, amely fúrógépen rögziített tartón van elrendezve, másrészt különböző hosszúsá­gúak és deformálható négyszöget alkotnak, amelynek a hidraulikus henger dugattyújának külső helyzetével társított helyzetében a buk­tató vezeték ürítési helyzetben van. 158793

Next

/
Thumbnails
Contents