158791. lajstromszámú szabadalom • Herbicid és inszekticid szerek

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. XI. 12. (B A—2313) Japáni elsőbbsége: 1968. XI. 13. (Sho 43—82510) Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1971. XII. 31. 158791 Nemzetközi osztály: C 07 c 155/02; A 01 n 9/12 Feltalálók: Kudamatsu Akio biológus, Miyamoto Masao vegyész, Fuzakawa Nobuo biológus, Tokió, Japán Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer AG. cég Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Herbieid és inszekticid szerek A találmány herbieid és inszekticid szerekre vonatkozik, amelyek hatóanyagként I. általános képletű vegyületet tartalmaznak, amely képlet­ben X hidrogénatomot, halogénatomot, nitro-, vagy rövAdszénláncú alkil- vagy rövidszénláncú alkoxicsoportot jelent, n jelentése egész szám 0, 1 vagy 2, és ie alkilamino-, dialkilamino-, vagy olyan nitro­géntartalmú, 5- vagy 6-tagú heterociklusos csoportot képvisel, amely adott esetben egy további heteroatommal lehet megszakítva. 15 Kakaslábfű (Enohinoohloa orus galli) irtására pentaklórfenolt (POP) használnak. A PCP azon­ban nagyon izgatja az emberi bőrt és nyálka­hártyákat, azonkívül a halakra és kagylós álla­tokra nézve nagyon mérgező, így az alkalmazási területe korlátozott. A kakaslábfűvel együtt fel­lépő csirákra (Eleocharis acicularis) irtására 2--jmetü-4-klórfenoxiecetsaiVat (MOP) alkalmaznak, ez azonban nem alkalmas a kakaslábfű irtására. 20 25 A kakaslábfű és csírkáka egyidejű irtására — lényegében ez a két gyomnövény fordul elő a rizsföldeken — általaiban a fenti két vegyület, a PCP és MCP keverékét használják. 30 Számos szubsztituált íbenztiolkarbaminsavész­tert állítottunk elő és vizsgáltuk biológiai akti­vitásukat. Azt tapasztaltuk, hogy az új, alkoxiszubszti­tuált I. általános képletű vegyületek kiváló her­bieid és inszekticid tulajdonságokkal rendelkez­nek, és különösen rizsföldeken való gyomirtás­ra használhatók, azaz a kakaslábfű és a csir­káka irtására. Ha a kakaslábfüvet kikelés előtt kezeljük, vagy amikor a növények 3 levéllel rendelkez­nek, és még víz alatt vannak, az I. általános képletű vegyületek erős herbieid hatással ren­delkeznek. Ez nagy jelentőséggel bír, minthogy a legtöbb forgalomiban levő herbieid csak a kakaslábfű csírázása előtt vagy csírázásakor ha­tékony. Ezenkívül az I. általános képletű ve­gyületek a rizsre nézve kevésbé fitotoxikusak, a rizsnövények átültetése után egy vagy két héttel használhatok rizsiföldéken való gyom­irtásra. Eddig nem volt ismert olyan gyomirtó­szer, amely ebben az időpontban hatékony lett volna. így a rizsterimesztésben nagy munka­megtakarítást érünk el. Minthogy az I. általános képletű vegyületek hatásukat a gyökéren át felszívódva fejtik ki, alkalmazásuk módja szerint szelektív és nem szelektív herbicidekként alkalmazhatók olyan gyomnövények irtására, amelyek nein a rizs­földéken, hanem egyéb helyeken nőnek. 158791

Next

/
Thumbnails
Contents