158740. lajstromszámú szabadalom • Atkaölőszer-készítmények és eljárás a hatóanyag előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. VIII. 14. (RO—49,1) Franciaországi elsőbbsége: 1967. VIII. 16. (PV 117 982) Közzététel napja: 1970. IX. 28. Megjelent: 1971. XII. 15. 158740 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 131/02 •,..tf 'fc'/ííüfn* V'\ Feltaláló: Giraudon Raymond vegyészmérnök, Thiais (Val-de-Marne), Franciaország Tulajdonos: Rhone-Poulenc S. A., Párizs, Franciaország Atkaölőszer-készítniények és eljárás a hatóanyag előáHítására A találmány tárgya oximokat tartalmazó új atkáölőszerkészítmény és eljárás a hatóanyagok előállításária. A hatóanyagként alkalmazott I általános képletű új oximok képletében 5 Rt hidrogénatomot vagy 1—3 szénaitomos al'kil­csoportot és R2 hidrogénatomot vagy egy vagy több 1—4 széniatomos alkilcsoportot jelent. 10 Az Az I általános képletű vegyületek szte­reoizomer alakokban létezhetnek, és a talál­mány felöleli ezeket a különféle alakokat és keverékeiket is. 15 A találmány értelmében úgy jutunk az I általános képletű új vegyületekhez, hogy II általános képletű oxiímot — ebben a képletben RÍ a fenti jelentésű — vagy adott esetben 20 annak in situ élőállított nátrium- vagy kálium­sóját Hl általános képletű reakcióképes ész­terrel reagáltatjuk — ebben a képletben R2 a fenti jelentésű, és X reakcióképes észtermara­dékot, például halogénatomot vagy szulfonsav- 25 észtenmaradékot jelent —. A reakciót szerves oldószerben, például alko­holban {etanolban), nitrüben {acetonitrilben) vagy amidban (dimetilform'amidban), adott eset­ben kondenzálószer, például alkálialikoholát je- 30 lenlétében, szobahőmérséklet és a keverék for­rási hőmérséklete között hajtjuk végre. A II általános képletű vegyületek az oximok megfelelő aldehidekből való előállításának szo­kásos módszerei szerint készíthetők. A III általános képletű vegyületek IV álta­lános képletű alkoholokból állíthatók elő — ebben a képletben Rj a fenti jelentésű — az észterképzés szokásos módszerei szerint. A IV általános képletű alkoholok V általános képletű. szubsztituált benzoésavból vagy észte­reikből készülhetnek — ebben a képletben R2 a fenti jelentésű, és R hidrogénatomot vagy 1—4 szénatomos alkilcsoportot jelenít — a szo­kásos redukáló eljárásokkal, elsősorban pedig L. H. Darling, A. K. Macbeth és J. A. Mills (J. Chem. Soc. 1953, 1,3©4—111368) 3-*netil-dklo­hexánmetanol előállítására kidolgozott módsze­rével. Az I általános képletű vegyületeknek kiváló rovarölő hatásuk van, különösen a házilégyre (Musca domestiea) és a lisztjbogárra (Triibolium), továbbá kiváló atkölő •hatásuk, nevezetesen a Tetranyöhus urtitíae takácsatkára, jelentős pe­teölő hatással párosulva. Az I általános kép­letű vegyületeknek emellett igen csekély a toxicitása emberre és melegvérű állaltokra. Különösen előnyösek az 0-i(i3-terc.butil-ciklo­hexilmetíl)-3-riitro-benzaldoxi,m, OH(3-ímetil~5-158740

Next

/
Thumbnails
Contents