158733. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémtárgyak zsírtalanítására és pácolására

SZABADALMI 158733 MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY áÉÉ Nemzetközi osztályozás: C 23 g 5/02 föf Bejelentés napja: 1969. V. 30. (OI—123) . J '*y ORSZÁGOS Közzététel napja: 1970. X. 24. TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1971. XII. 15. Feltalálók: Fáth Rezső vegyészmérnök, Haskó Ferenc vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Orion Rádió és Villamossági Vállalat, Budapest Eljárás fémtárgyak zsírtalanítására és pácolására A találmány tárgya eljárás fémtárgyak zsír­talanítására és pácolására egy fürdető művelet­tel. Ismeretes, hogy a felületkikészítésre szánt, pl. galvanizálandó fémtárgyak felületét a fe- 5 lületkikészítési művelet előtt fémtisztává kell tenni. Az is ismeretes, hogy a fémek gépi meg­munkálásához (pl. lemezből sajtolni, húzni, haj­lítaná) különböző kenő- és csúsztatóanyagokat, mint faggyút, olajat, grafitot alkalmaznak, a 10 felületek (fiényeslítéséhez pedig csiszolóimasszá­kat használnak. Ezekből az anyagokból a meg­munkált fémtárgy felületén. igen erősen tapadó, szilárd, szerves anyagból álló réteg marad viasza, amelyet tökéletesen eltávolítani csak 15 több munkalépésben lehet, ami igen körülmé­nyes munkafolyamatot jelent. E munkafolya­matban többnyire szerves oldószerrel, meleg lúgos, majd savas oldattal és végül elektroliti­kusan kell kezelni az anyagot. Az oldószeres 20 kezeléshez általában nem elegendő az egyszerű bemártás, mert mechanikai hatás, pl. dörzsö­lés nélkül az erősen tapadó szennyeket nem le­het eltávolítani. Ilyen okok miatt a munkafo­lyamatba még a korszerű gyártási technológiák 2 5 is beiktatnak kézi törlést, vagy dörzsölést. Mostanáig egyetlen olyan egyszerű eljárást sem ismertek, amelynek alapján puszta beme­rítéssel el lehetne távolítani a fémfelületekről az erősen tapadó szennyet. 30 A találmány olyan eljárást kíván nyújtani, amellyel lehetővé válik, hogy á fémfelületek­ről egyetlen egyszerű bemerítéssel eltávolítsuk az erősen tapadó hidrofób szennyeket, továbbá, hogy az oxidszennyek eltávolításához eddig szükséges időt jelentősen csökkentsük. A találmány azon a felismerésen alapul, hogy a fenti célt egyszerűen el lehet érni, ha a 154106 lajstromszámú magyar szabadalom tár­gyát képező eljárásiban alkalmazott oldathoz apoláris szerves oldószereket, előnyösen alifás szénhidrogéneket vagy halogénezett alifás szén­hidrogéneket adunk. A találmány eljárás fémtárgyak zsírtalanítá­sára és pácolására olyan vizes oldatban, amely az önmagában ismert páoolósavon vagy sava­kon és adott esetben inhibitoron felül legalább 3 s% mennyiségű alkil-mono-, alkil-di- és/vagy aMl-ipoliszuifonsavat és/vagy legalább 3 s% mennyiségű alkil-arilszulifonsavat - és/vagy e savak alkálisóit, továbbá 3 ... ,22 s% mennyi­ségű metil- és/vagy etilalkoholt tartalmaz, ak­ként, hogy a fémtárgyakat az oldatba bemerít­jük, majd az oldatból kiemeljük és leöblítjük, továbbá, az oldathoz a fenti komponenseken felül 0,15... 5 tért'%, előnyösen 1 ... 2; térif.% apoláris szerves oldószert, előnyösen alifás, vagy halogénezett alifás szénhidrogént adunk és a fémtárgyakat legalább egy percen át tartjuk az oldatban. 158733

Next

/
Thumbnails
Contents