158704. lajstromszámú szabadalom • Súrlódó kapcsoló

MAGYAR NEPKÖZTÄRS ASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. IX. 02. (Hl—248) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1967. IX. 15. (42 099/67) Közzététel napja: 1970. X. 24. Megjelent: 1971. XI. 20. 158704 Nemzetközi osztályozás: F 16 d 25/062 r -^ \ 1. -i 3Í ,. i Feltaláló: Ahlén Karl Gustav mérnök, Stockholm, Svédország Tulajdonos: S.R.M. Hydromekanik AB cég, Stockholm-Vallingby, Svédország Súrlódó kapcsoló 1 A találmány súrlódó kapcsoló, pontosabban hidraulikus nyomatékátalakítóval használható súrlódó tengelykapcsoló. A hidraulikus nyomatékátalakító'k a legtöbb esetben egy vagy több (előre/hátra) mecha­nikus hajtóművel vannak kombinálva. Azok­ban az esetiekben, amelyekben a mechanikus háj tóműveknek 'közlőműtengelyei vannak, a kombináció bonyolult és költséges, különösen a „lassító hajtómű" viszonyokhoz, mint a hid­raulikus nyomatékátalakítók szekunder olda­lán alkalmazott kioldó kapcsolókhoz, ami azt jelenti, hogy a kapcsoló- vagy fékszerkezetnek a legkisebb fogaskerék bekapcsolásához nagyon nagy nyomatékot kell átvinni. 10 15 Altalános törekvés a gépjárművek lóerőszá­mának növelése. E törekvés eredményeként a figyelem egyre inkább a hidrodinamikus nyo­matékátalakítók félé fordul, mivel a hidro- 20 dinamikus hajtóművek vagy legalábbis a hajtó­mű hidrodinamikus része a mechanikus hajtó­művekhez viszonyítva egyre kisebb és kisebb lesz, és egyre fontosabbá válik a csúcsnyomaték kihagyása a hajtás szükséges szilárdságának 25 csökkentése érdekében. A járművek nagyobb lóerőteljesítménye és (nagyobb csúcssebességei szükségessé teszik, hogy képessé tegyük a hidrodinamikus hajtást nagyobb és nagyobb nyomatéksokszorozásra, és egyre gyakoribbá 30 válik az a kívánság, hogy olyan kombinációkat hozzunk létre, amelyekben egyre kevesebb és kevesebb mechanikus típusú hajtómű van. Min­den esetben a hidrodinamikus nyomatékátala­kítót vagy hajtást egy előre/hátra működő haj­tóművel kell kombinálni, és ez a vasút terüle­tén alkalmazva gyakran különállóan van sze­relve, és amely sok más gépjármű szerkezethez — súly és ár okokból kiindulva — körmös­kapcsoló váltással készíthető. A hidrodinamikus nyomatékváltók géphez kapcsolt, forgathatóan erősített házban levő tí­pusának előnyös tulajdonságai mellett hátrá­nyos tulajdonsága, hogy mechanikus hajtással való kombinálás esetén a nyomatékátalakító rendszer szekunder oldalán legalább egy súr­lódó oldó kapcsolóra vagy súrlódó fékre van szükség, ami azt jelenti, hogy ennek nemcsak a gép nyomatékát, hanem a nyomatékátalakító által megsokszorozott nyomatékot is át kell vinni. További probléma — ami mindaddig nem volt nagyon fontos, amíg az említett típusú hidrodinamikus nyomatékátalákítók nyomaték­aránya 2,5—;1 között volt —, hogy mivel ez képes volt a motorleállító túlterhelési nyoma­ték vitelére, az oldó tengelykapcsoló forgató­nyomaték hordképessége nagyobb szekunder sebességieknél nyilvánvalóan túlságosan nagy 158704

Next

/
Thumbnails
Contents