158687. lajstromszámú szabadalom • Eljárás márványozott, vagy márványos hatású, színes üveglapok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. VII. 30. (EU—40} Közzététel napja: 1970. X. 24. Megjelent: 1971. XI. 15. 158687 Nemzetközi osztályozás: E 04 f 13/00; C 03 c 7/00 0i^im^ Feltaláló: Tschelligi Miklós, Budapest Tulajdonos: Épületszakipari Kisipari Termelő Szövetkezet, Budapest Eljárás márványozott, vagy márványos hatású, színes üveglapok előállítására 1 A találmány eljárás márványozott, vagy márványos hatású, színes üveglapok előállítá­sára, főként épületburkolatok számára. Építésre, díszítésre, burkolásra, fényáteresz­tésre szolgáló, színes üvegkészítményeknek szá­mos változatát fejlesztették ki. Ezeket részben anyagában színezett üvegből, részben felüle­tükre felhordott pigmentekkel színezett üveg­ből készítik. Az ilyen módon színezett üvegek általában egyszínűek. Változatos hatású, már­ványozott, vagy márványos színhatású üvegei nagyobb mértékben, iparszerűen készíteni nem tudnak. Ismeretesek anyagukban színezett, már­ványos üvegek ezek azokban különleges eljá­rással készült, kisebb darabok, amelyek készí­' tése üzemszerű előállításra alkalmatlan. 10 15 Épületek falfelületeinek burkolására, mint aminek előállítása a találmány elsődleges célja volt, csak olyan színes üveglapok, vagy lemé- 20 zek használhatók, amelyek tömegesen sorozat­ban állíthatók elő, színüket sem az épület fa­lának anyaga, sem külső levegő hatása nem változtatja, gazdaságosan készíthetők, a falfe­lületbe biztonságosan beépíthetők és nem utolsó 2 5 sorban, változatos hatásúak. Az eddig ismert eljárások szerint, akár egy­szerűen a festék közvetlen felhordásával, akár az üveghez kémiailag kötődő alapréteggel és ' fedő lakkréteggel készülnek, csak egyszínű 30 üveglapok állíthatók elő. A természetes kőze­tek, különösen a márvány hatását keltő, ere­zett előállítása eddig nem volt ismert. A találmány szerint ilyen változatos, márvá­nyos, vagy márványozott üveget állíthatunk elő. A találmány alapját az az egyébként ismert tény képezi, hogy a festékül használt, külön­böző pigmentek elektrosztatikus állapotát nagy mértékben befolyásolja a festék hígítására használt oldószer poláros, vagy apoláros volta. A találmány lényegét pedig az a felismerés képezi, hogy ha az üvegfelületre felvinni szán­dékolt, két, vagy több féle színű, anyagában akár azonos, akár anyagában eltérő pigmente­ket tartalmazó festéket különböző polaritású oldószerrel hígítjuk és egyidejűen, együtt visz­szük fél az üvegfelületre, arra felkenjük, a festékek egymással nem keverednek el, hanem erezeteket alkotnak egymásban, márványosan oszlanak el. A kétféle színű komponens ará­nyának változtatásával az alap színe és az ere­zés színe és mértéke változhat. Poláros oldószerek képviselői elsősorban a klórozott szénhidrogének és a különböző alko­holok. A polárosak közé főként a benzin, ben­zol,, xilol és más , alifás és aromás szénhidro­gén tartozik. ., ,..• 158687

Next

/
Thumbnails
Contents