158672. lajstromszámú szabadalom • Dinitrofeniléteres kártevőirtószer

MAGVAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS rALÁLMÁNYI HIVAT At SZABADALMI LEÍRÁS OOVf Jk Bejelentés napja: 1969. XII. 04. Svájci elsőbbsége: 1968. XII. 05. Közzététel napja: 1970. X. 24. Megjelent: 1971. XI. 15. Nemzetközi osztályozás: C 07 c 43/20; (Cl—942) I A 01 n 9/20 Feltaláló: Dr. Hubele Adolf vegyész, Riehen, Svájc Tulajdonos: ÓIBA Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Dinitrofenilóteres kártevőirtószer 1 A jelen találmány meghatározott 2,4-dinitro­-6-alkilfeniléter alkalmazására vonatkozik kü­lönböző fajtájú növényi- és állati kártevők el­len, különösen az akarina rend kártevői és haszon-növény kultúráik gyomjai ellen. 5 Ezeket a hatóanyagokat az I. általános kép­lettel jellemezhetjük, amelyben Rt metil-, izo­propil-, sek. butil-, terc. butil-, sek. oktil-, cik­lohexil- vagy ciklopentilgyök lehet, R2 jelen- m tése adott esetben halogénnel helyettesített 1—4 szénatomszámú allkil- vagy alkenilgyök, vagy 1—4 szénatomszámú alkinilgyök, vagy adott esetiben hidroxillel, halogénnel vagy nitrocso­porttal helyettesített fenil-gyök és R3 hidro- 15 gén vagy metilcsoport. Ezeket a hatóanyagokat az A és B képlet ű vegyületeik reakciójával állítjuk elő, amely kép­letben Ri, R2 és R 3 jelentése azonos, mint amit már fent megadtunk, R' és R" jelentése hidro- 20 gén vagy nitro-csoport, és amely képletekben az Y és Z helyettesítők egyike halogénatom, különösen klór vagy bróm és a másik hidroxil­csoport, amely alkáli- vagy földalkálialkoholát­ként is szerepelhet adott esetben egy halogén 25 hidrogént megkötő szer jelenlétében és a ke­letkezett éter utónitrálása alatt az az eset, hogy R' és/vagy R" jelentése hidrogén. Az I. általános képletű vegyületeknek meg­lepően széles hatásúk van biológiai szempont- 3j ból, amely részben az állati mikrobás kártevők irtásában, részben a haszonnövény kultúrák­ban a heribicid hatás mellett a haszonnövények kedvező befolyásolásában nyilvánul meg. Az I. általános képletű vegyületeknek meg­lepően puhatestűeket pusztító hatásuk van, amely mindenek előtt a csigáknál nyilvánul meg, amelyek szkiztomóz átvivők. A vegyületeknek már igen csekély mennyi­séget felhasználva is igen jó mikrobicid hatá­suk van baktériumok és gomba ellen, különö­sen a növény kórokozó gombák ellen alkal­mazva, mint amelyek az Erysiphe cichorace­arum, Alternaria tenuis vagy az Alternaria solani. Az ezek ellen szükséges töménységben a növényeknél még semmilyen károsodás sem tapasztalható. Az I. képletű vegyületeknek jó hatékonyságuk a fonalférgek ellen, pl. Panag­rellus redivivus, Meloidogyne sp. és egyebek. A vegyületek azonban mindenek előtt az acarina rendbeli kártevők ellen kiválóak (kul­lancsok, atkák, takácsatkák stb.) közöttük azok ellen is hatásosak, amelyek a foszforsavészter­rel szemben ellenállók. A találmány szerinti vegyületek herbicid ha­tása szelektív a haszonnövény kultúrák gyom­jai ellen. Ez a hatás mind a növénykifejlődés előtti, mind az utáni eljárásokkal elérhető és kiváltképpen a valóban nagy kultúrákban fi-158672

Next

/
Thumbnails
Contents