158614. lajstromszámú szabadalom • Eljárás organosziloxi-ciano-alkil-vegyületek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. II. 07. (Sí—1094) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. II. 12. (WP 12 o/130 141) Közzététel napja: 1970. IX. 28. Megjelent: 1971. XI. 15. 158614 Nemzetközi osztályozás: C 08 g 31/24 felár / £''! i fi f n \ Feltalálók: Prof. Dr. Müller Richard, Radebeul, Frau Dr. Neef Hiltraud, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Institut für Silikon und Fluorkarbon-Chemie, Halle, Nérnet Demokratikus Köztársaság Eljárás qrganosziloxi-ciano-alkil- vegyületek előállítására A találmány új organosziloxi-cianoalkánok, — cianoalkanonok,. -cianoaloanálok vagy bisz­-organosziloxi-bisz^ciano-<vegyületek előállításá­ra szolgáló eljárásra vonatkozik. Az alkilsziloxi-cianoalkánokat előnyösen tex­tilsegédanyagíként, elsősoriban ihidrofóbozószer­ként használják. Felhasználásúik azért előnyös, mert viszonylag könnyen reakcióképes alkil­sziliciumvegyületté és szerves hasadási termék-R3SÍCI + OH OH, NC CH, piridin —HCl Ennek az eljárásnak azonban a következő műszaki hátrányai vannak: 1. Melléktermékként hidrogénMorid keletke­zik, amelyet piridin adagolással kell megkötni. Ezért a képződött piridiniumkloridot különösen munkaigényes műveletiben le kell szűrni, és ki kell mosni. 2. A reakció különleges, 5 C° alatti hőmér­sékletre való hűtést igényel. 3. A reakciót oldószer {benzol) jelenlétében hajtják végre. 10 2 ké való szétesésre bírhatók, amely az erre használatos szerekkel ellentétben, a hidrofólbi­zálás menetét nem zavarja. Az organoiszik>xi-cianoalk4nalk, elsősorban a metil- és fenil-ßziloxiHcianoprojpanak (= eiano­propoxiszilánok) organoklórszilánok és aoeton­ciánihidirin reakciójával történő előállítása [Frisch, K. C. és Wolf, M.: J. Org. Obern., 18 (1953), 647 o.; USP 2 6,57 2,26] ismert: OH-! R3 Si—O^C-^CH, ON 4. Ezért a reakiciótermékeket mindenekelőtt az oldószer továbbá piridin és piíidinhidroklo-20 rid szennyezi. 5. Gyakorlatilag acetonciánhidrin kiindulási anyag felhasználáséra korlátozódik, mert an­nak származékai, pl. az arilnvegyületek oly kevéssé állandóak (sőt egyesek robbanéko-25 nyak), hogy a 2 657 226 számú USA szabada­lom szerinti eljárás végrehajtásához nem jö­hetnek számításiba. _ . Organosziloxi^ciano-alkil-vegyületek egysze­rűbb módon és azonnal tiszta formában való 30 előállítására eljárást találtunk fel, amellyel a 158614

Next

/
Thumbnails
Contents