158599. lajstromszámú szabadalom • Magkender cséplőgép

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVAiAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. II. 20. (ME—1034) Közzététel napja: 1970. VII. 24. Megjelent: 1971. X. 20. 158599 Nemzetközi osztályozás;; A 01 f 11/00 /-^fcss líinmn Feltalálók: Janzsó József oki. gépészmérnök, 35%, Jerkó Sándor oki. gépészmérnök, 20%, Szabó Endre tervező, 35%, ifj. Vodnyánszky Rudolf technikus, 10%, Budapest Tulajdonos: Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépesítési Vállalat, Budapest Magkender cséplőgép Az irodakuníból és a gyakorlatból számos, különböző felépítésű és megoldású cséplőgép ismeretes, melyek főként gabonafélék, apró­magvak, ill. takarmánynövények cséplésére al­kalmasaik. Az isimert cséplÖgiépefkkel elsősoriban 5 vékony és hajlítihiató szárú növények csépelhe­tők. A vastagszárú növények csépléséhez fésűs dobtad rendelkező gépeket használnak, melyek- 10 nél a dob ujjai általában merevek és ennél­fogva a csépelendő növény szanált is megmun­kálják, ítépifc és törik. Ezen cséplési eljárásból adódóan ezekre a gépekre a viszonylag nagy enengäalfelvétel a jellemző. Mivel a növényi 15 szárrészek egyrésze szintén cséplés! terlmék, azért a kicsépelt mag tisztítása meglehetősért terjedelmes tisztitóművet eredményez az te- , mert gépitípusoknál. Példa erre a hazad fejlesz­tés eredményeképpen legyártott Vadász-féle 20 magkender cséplőgép, mely egyébként más szerkezeti és konsitrukeiős fogyatékosságai mi­aitlt sem felel meg a fcövetelményiekniek. Azokat a magkender cséplőgépeket, — me­lyeket jelenleg üzemeltetnek — elsősorban a 25 sűrű sorban, 1;2—24 cm sortávolságra vetett kenderhez alkalmazzák és ezeket szintén a nagy méretek jellemzik. A magkender ítenmesztő gazdaságok — me­lyek a rostipar céljára vetendő kenderterület JO 2 vetőimagszükségletét kívánják biztosítani — a magfcemdert a nagyobb niaghozani érdeké­ben az un. tág ítérállásban, 70 crrHes sortávol­ságra vetik. Ebből a korszerű, nagyobb mag­hozamú termesztésd technológiából adódik, hogy a kenderszár hossza 4—!5 m, a szárvias­tagság pedig — mely a miagérés időszakiában teljesen elfásodott — tőben niérve 20—40 mm között váltakozik. A magzóna hossza a ken­derszaron 2—2,5 ím. Ezt a magkendert jelenleg még kézi erővel csépelik úgy, hogy a fcehderszárafcat kézbe vé­ve és egy paOlóhioz ütögetve verik ki a magot. Ez a művelet meglehetősen nehéz fizikai mun­kát igényel és amellett munkaigényes is. Az ismert gépek — amellett, hogy nagy sú­lyuknál fogva a kenderföldön nem vontatha­tok — nem alkalmasak a 2—12,5 m-es mag­zónájú magkenderhez. Ezeknél a gépeknél a kenderkévék keresztirányban haladnak át a cséplőgépen, ennél fogva a hosszú magzóna nagy méretű gépet eredményez. A kenderföld talaja lápos, puha és emiatt csak könnyű gép vontatható ezeken a talajo-" kon. Az ismert cséplőgépek a a kenderföldön az esős őszi időjárás miatt általában nem üze­meltethetők. A korszerű cséplési technológia a tarlón vontatható, könnyű gépet igényel. A jelenlegi 158599

Next

/
Thumbnails
Contents