158598. lajstromszámú szabadalom • Csomagoló gép főleg élelmiszerek, iparcikkek, közszükségleti cikkek hőre zsugorodó anyagba való csomagolására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LIÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. II. 19. (ME—1033) Közzététel napja: 1970. IX. 28. Megjelent: 1971. X. 20. 158598 Nemzetközi osztályozás: B 65 b 53/02; B 65 b 25/00 JjjiUnx^A Feltaláló: Lőrincz Richárd oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépesítési Vállalat, Budapest Csomagológép, főleg élelmiszerek, iparcikkek, közszükségleti cikkek . hőre zsugorodó anyagba való csomagolására A találmány tárgya olyan csomagológép élelmiszerek, iparcikkek, közszükségleti cikkek hőre zsugorodó anyagiba való csomagolására, amely a jelenleg ismert hasonló célú berende­zésékétől alapvetően eltérő módon oldja meg a levegőbefúvásit. Ehhez a megoldáshoz számos konstrukciós és technológiai előny fűződik, me­lyek a találmány haladó jellegét biztosítják. A csomagolás technológiája abban áll, hogy az egységcsomagot, vagy rakatat hőre zsugo­rodó fóliáiba göngyölítjük, majd egy megfe­lelő hőmérsékletű (ilOO—iH20 C°) kemencén eresztjük át, ahol a fólia zsugorodik. Az ilyen csomagolás előnye, hogy az áru látható marad, annak szépségét fokozottan visszaadja, toválbbá az árut a csomagon belül rögzíti. Ezzel az eljárással csomagolhatók pl. zöldség, gyümölcs, pékáruk, élelmiszerek, kon­zervek, iparcikkek, valamint közszükségleti cikkek egyaránt. • A vonatkozó szakirodalom szerint és a gya­korlatban ma a következő technológiával dol­gozó csomagoló gépek ismeretesek: * a) A zsugorítást hegesztőlíappal és alagútke­meneével végzik, az előkészítés kézzel történik; h) A .zsugorítás alagutfcemeneében, hegesztő­lap nélkül történik, hűtőkemencével, automa­tikus előkészítés után. Az alagútkemencék feladata, hogy a fóliába csomagolt darab-, egység-, vagy rakatHárukra a fóliát rázsugorítsák. A jelenleg ismert, fenti konstrukcióknál szá-5 mos hátrány és hiányosság mutatkozik, me­lyek egyrészt a csomagolási technológia-kínál­ta lehetőségek kihasználását nem teszik tel-, jessé, másrészt a gép kialakításánál számos megkötést jelentenek, végül a fajlagos ener­;0 giaigényt, s így a hatásfokot is kedvezőtlen szinten tartj'ák. Zsugorodó fóliába csomagoló gépéket a Cry­ovac, Grace és Iwema cégek gyártanak. Ezeknek a géptípusoknak fő jellegBietessége az, hogy egyrészt a zsugorftókemeiice fűtőtel­jesítménye egy fokozatban kapcsolható be, másrészt hogy a fűtőtestek hossztengelye füg­gőleges irányú, és így a befújt leivegő iráaisá­val párhuzamos, továbbá hogy a levegő a fű­tőtesteken fentről lefelé áramlik át, a konrvek­ciós áramlással ellentétes irányban, a fűtőtes­tek hosszanti tengelyével párhuzamosan, végül hogy a levegőt mozgató ventillátor a kemence tetején van elhelyezve, és hogy a zsugorftó­kemenoéibe a felmelegített levegő csak a ke­mence alsó részén áramlik be. 15 20 25 •S0 A találmány olyan zsugorodó fóliáiba csoma­goló gépet valósít meg, amely mindezen hát­rányt és hiányosságot kiküszöböli, s így a je-158598

Next

/
Thumbnails
Contents