158591. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági emelőszerkezet személy, vagy személy és teher szállítására

MAGVAS NÉPKÖZTÁRSASÁG OESZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VII. 15. (LE—52E Franciaországi elsőbbségei: 1986. VII. 18. (69.663), 1966. VII. 28. (71.211), 1986. X. 22. (81.227) Közzététel napja: 1970. IX. 28. Megjelent: 1971. X. 20. 158591 Nemzetközi osztályozás: B 66 b 9 20; B 88 b 1/08 Iferrtif Lébre Charles Jean Pierre mérnök, Saint Genevieve des Bois, Franciaország Biztonsági emelőszerkezet személy vagy személy és teher szállítására A találmány tárgya biztonsági emelőszerkezet, amelyet egy személy az általa hordott teherrel együtt vagy anélkül használhat. Az emelő­szerkezet függőleges vagy bizonyos ferde szög alatt való emelésre és visszasüllyesztésre al­kalmas anélkül, hogy a használó személy kezét igénybe kellene vegye. Ha valaki a földön állva, valamely épületen olyan részt kívánt elérni, mely a felnyújtott kéz magasságán felül van, erre a oélra kizárólag létrát vagy megfelelő zsámolyt használt. Ilyen eszközök alkalmazása a használó számára ve­szélyes, különösen abban az esetben, ha kezé­ben terhet tart, mivel így egyensúlyi helyzete bizonytalanná válik és erőkifejtése is meg­oszlik. A létra vagy zsámoly használatából származó hátrányok kiküszöbölése céljából igyekeztek olyan szerkezetet alkalmazni, mely a használó szempontjából biztonságos, emellett egyszerű és beszerzési ára alacsony, -jó stabilitású és köny­nyen mozgatható.. Ennek a célkitűzésnek' a megoldásaként talál­mányunk szerint egy teljesen új kiailakítású berendezést hoztunk létre, mely lehetővé teszi a használó személy számára, hogy a kívánt magasságig feljusson, valamely teherrel együtt vagy anélkül, éspedig úgy, hogy külön külső energiaforrásra nincsen szüksége. A vezető sí­nek amelyek mentén a találmány szerinti be­rendezés mozog, kisterjedelmű járószéfckel van­nak körülfogva és ez lehetővé teszi a kívánt helyen való beállítását. Emellett a berendezés a használó személy teljes biztonságát is lehe­tővé teszi, ugyanakkor kezei szabadon marad­nak, hogy minden veszély és nehézség nélkül elérhessen valamely állványzaton elhelyezett tárgyat. 10 Ismerték imár olyan felvonótípusú emelőszer­kezetek, melyek külső energiaforrás segítségé­vel (villanyáram, hidraulika) lehetővé teszik egy alaplemeznek a felemelését, amelyen a használó személy áll. Ezek a berendezések igen nagy súlyúak, helyszükségletük nagy és emel­lett megállítani is csak előre meghatározott magasságokban lehet azokat. Ilyen módon ezek­nek az emelőszerkezeteknek, az alkalmazása a használó személy vagy valamely teher nagy magasságokban történő emelésére korlátozódik, így pl. valiamely épület különböző emeleteire történő szállításra. Ezek a berendezésiek egyál­talában nem helyettesíthetik adott esetben létra 25 vagy zsámoly alkalmazását,- ha az elérendő tárgy vagy polc magassága a talajhoz viszonyítva túl magas ahhoz, hogy a földön állva elérhetők lennének. Ismertek olyan berendezések is, melyek le-30 hetővé teszik, hogy a használó személy egy 15 20 158591

Next

/
Thumbnails
Contents