158570. lajstromszámú szabadalom • Eljárás helyetesített fenilecetsav-észterek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969., IV. 28. (GE—782) Svájci elsőbbsége: 1968. IV. Z&. (6377/68) Közzététel napja: 1970. IX. 28. Megjelent: 1971. X. 15. 158570 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 69/76; C 07 d 27/24 Feltalálók: Dr. Denss Rolf vegyész, Basel, Svájc, Clauson-Kaas Niels vegyész, Farum, Dánia, Dr. Ostermayer Franz gyógyszerész, Riehen, Svájc Tulajdonos: J. R. GEIGY A. G. cég, Basel, Svájc Eljárás helyettesített fenilecetsavészterek előállítására A találmány új, helyettesített fenilecetsav­észterek előállítására szolgáló eljárásra, ma­gukra az új vegyületekre és savas addíciós só­ikra, mint értékes farmakológiai tulajdonságok­kal rendelkező új anyagokra, továbbá új gyógy- 5 szerészeti készítményekre és ezek alkalmazásá­ra vonatkozik. Eddig még nem írták le az I. általános kép­letnek megfelelő új, helyet"osített fenilecetsav­észtereket, valamint ezek szervetlen és szerves 10 savakkal képezett addíciós sóit — ebben a kép­letben Ü! hidrogénatomot, metil- vagy etilgyö­köt, i5 R2 hidrogénatomot vagy legfeljebb 35-ös rendszámú halogénatomot, ~ RB és R4 egymástól függetlenül legfeljebb 4 szénatomos alkilgyököt, vagy a szom­szédos nitrogénatommal együtt 5—7 20 gyűrűtaggal rendelkező polimétilén-ImtocMjsoiportoit, vagy mo,rfolino-gyö­köt és ' A olyan 2—3 szénatomos alkiléncsopor­tot jelent, melynek legalább két lánc- 25 tagja van az O és az N atom között. Azt találtuk, hogy ezek az új anyagok érté­kes farmakológiai tulajdonságokkal, különösen analgetikus (fájdalomcsillapító), antiflogisztikus 30 (gyulladásgátló) és muszkulotrop-spazmolitikus (izomgörcsoldó) hatással rendelkeznek. A terá­piás index egyúttal nagyon kedvező, a legtöbb gyulladásgátló szerre jellemző gasztro-inteszU-nális mellékhatásokat is figyelembe véve. Az í. általános képletű új észterek és savas addíciós sóik fájdalomcsillapító hatásosságát például ege­reken lehet kimutatni az E. Siegmund, R. Cad­mus és C. Lu [Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 95, 729 (1957)] által leírt módszerrel. Ennél azt az anyagmennyiséget határozzák meg, amely a 2--fenil-l,4-benzokinon intraperitoneális injiciálá­sával okozott szindrómákat megakadályozza, így a [p-i(l-pirril)Hfenil]-eoetsav-2-(dime!tilami­no)-etilészterhidrofctarid és a [p^(lHpirril)-fenil]­jecetsiav-2-(dknetilamino)-l^niertilHetil!é!szter^hid­rolklorid az előbb említett kísérletben egerek­nél perorálisan allkalmiazrva kiváló hatásosságot mutatott. A gyulladásellen,es hatás pl. patká­nyokon a Bolus albaödéma teszttel G. Wilhel­mini szerint mutattató ki [Jap. J. Rharmaíkol 1,5, 187 (1965)]. Az I. általános képletű észterek muszkultotrop-spazimolitiikus hatását izolált ten­gerimalac bélen végzett kísérlettel leihet kimu­tatni, aimikoris a vizsgálandó anyagnak azt a Mennyiségét határozzák meg, melynek görcs­oldó hatása a báriwmklorid által okozott kont­rakcióikkal szemben a papavermével azonos. Az I. általános képletű új észterek, valamint szervetlen és szerves savakkal képezett gyógy-158570

Next

/
Thumbnails
Contents