158560. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üvegből, vitrokristályos anyagból készült tárgyak fizikai és/vagy kémiai tulajdonságának módosítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. IV. 10. (GA—892) Luxemburgi elsőbbségei: 1967. IV. 25. (53.514), 1967. VIII. 30. (54.402). Nagy-Britanniai el­sőbbsége: 1968. II. 08. (6388/68) Közzététel napja: 1970. IX. 28. Megjelent: 1971. X. 15. 158560 Nemzetközi osztályozás: C 03 c 21/00 ( ^puiMir/«^ lew* ^ Feltalálók: Leger Lucien mérnök, Montigny le Tilleul, Bqffe Maurice mérnök, Fleurus, Toussalnt Francois mérnök, Lodelinsart, Belgium Tulajdonos: GLAVEEBEL S. A. cég, Watermael-Boitsfort, Belgium Eljárás üvegből, vitrokristályos anyagból készült tárgyak fizikai és/vagy kémiai tulajdonságának módosítására ] A találmány eljárás vitrokristályos üvegből, kerámiai anyagból vagy kőzetfélókből készült tárgyak valamely fizikai és/vagy kémiai tulaj­donságának módosítására.' Ismeretes, hogy az üveget edzeni lehet, vagy- 5 is annak egy vagy több felületi rétegében nyo­máfeszültségeket lehet létrehozni vagy. növelni azáltal, hogy az üveget olyan ömlesztett anyag­nak vagy anyagoknak fürdőjébe mártjuk, ame­lyek az üvegbe ionokat diffundáltatnak más io ionok helyébe. Az üvegbe lépő ionok fajtáját és az ioncsere folyamán uralkodó hőmérsékleti viszonyokat úgy kell megválasztani, hogy az ioncsere az üveg külső rétegeiben nyomófe­szültségeket hozzon létre vagy növeljen. Két- IÜ fajta kémiai edző eljárást különböztethetünk meg. Az egyiknél az ioncserét olyan magas hő­mérsékleten végzik, hogy az üvegben a fe­szültségek kiengedjenek (relaxáljanak), az üveg­be lépő ionok pedig olyanok, hogy az üveg 20 felületi rétegein a hőkiterjedési együtthatót csökkentik. A másik fajta eljárásnál az üveg felületi rétegeiben levő ionokat nagyobb ionok­kal helyettesítik és az ionoserét a (ltO13-2 poise viszkozitásnak megfelelő) kilágyítási hőfok alatti 25 hőmérsékleten hajtják végre, amikoris a fe­szültségek nem engednek ki. > A kémiai edzés folyamán az üvegbe ionokat diffundáltató ömlesztett fürdő ezekben az io­nokban szegényebbé válik, viszont az üvegből 30 távozó ionokban feldúsul. Üvegtárgyaik tömeges kezelésekor ezért a fürdőt elég gyakran fel kell újítani, ami az eljárási költségeket alaposan megnöveli. Ezenkívül a fürdő összetételének megváltozása valamely adott tárgy kezelése alatt az ionok' diffundálását annyira lelassít­hatja, hogy á diffúzió túl korán fejeződik be. A találmány célja e nehézségek kiküszöbölése. Az eljárás folyamán az üvegből vagy vitro­kristályos anyagból készült tárgy valamely fizikai és/vagy kémiai tulajdonságának módosí­tására a tárgylat olyan ömlesztett közeggel érintkeztetjük, amely a tárgy ionjaival kicse­rélhető ionokat tartalmaz, így pl. abban az esetben, ha a tárgy üvegből van, alkálifémiono­kat, melyek a tárgyba diffundálva egyéb alká­liíémionofcat helyettesítenek, melyek a tárgy­ból az ömlesztett közegbe diffundálnak. A ta­lálmány szerinti eljárást mármost az jellemzi, hpgy a közegben olyan regeneráló anyagot, pl. nátrium- és lítium-szilikofoorátot, vagy a tárgy­ba diffundáló ionokban dúsított agyagot, vagy a tárgyba diffundáló ionokat tartalmazó üveget alkalmazunk, amely regeneráló anyag a közeg­ből élvonjia a tárgyból kilépett ionokat és a közegnek a tárgyba diffundáló ionokat ad át, aiholis célszerűen olyan regeneráló anyagot alkalmazunk, amely az ionokat gyorsabban cseréli, mint a tárgy, és ahol továbbá a rege­neráló anyagot nemkeveredő szilárd vagy fo-158560

Next

/
Thumbnails
Contents