158557. lajstromszámú szabadalom • Eljárás polivinilalkohol folyamatos előállítására

MAGYAR fíÉPKÖZTARSASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. IX. 05. .(FA—805) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. IX. 09. Közzététel napja: 1970. IX. 28. Megjelent: 1971. X. 15. 158557 Nemzetközi osztályozás; C 08 f 3/34 [ ^ Ifcwtár ] /».fi IJM»^/ feltalálók: Néhai Dr. Eilers Hajo Alfred oki. vegyész, öröklés címén jogutódal: Eilers Rose Marie Anna szül. Hahn, felesége, Hofheim/Tauhus, Német Szövetségi Köztársaság, */a öröklési részarányban, Eilers Tjark Heyen, Eilers Hayo Walter, Eilers Tlieda Irene, orvostanhallgatók, Berlin és Eilers Mary Ingeborg tanuló. Hofheim-Taunus, négy gyermeke 1/8—1/8 öröklési részarányban, Gerstenberg Hel­mut, oki. mérnök, Flschbách/Taufius, Solbáeh Peter vegyésztechnikus, Nieder­hofheim/Taunus, Dr. Müller Wilhelm VegyésZj Frankfurt/Main, Dr. Seibel Peter vegyész, Frankfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbwerke Hoechst AG., vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt (MaiBK Német Szövetségi Kö; Eljárás poliviriilalkohol folyamatos előállítására Poliviinflalkoihol folyamatos előállítására már számos eljárás ismert. Általaiban eaekiben az eljárásokban polivinilacetátot metilátianok, pél­dául metanolos mátriumfMdroxid oldat, katali­tikus hatására metanolízisnek vetik alá. Az egyik ismert eljárás szerint polivinilace­tát metanolos oldatát fceverőberendezésben gyorsan és folyamatosan Msmennylségű, elő­nyösen metanolban készített alkálihidroxid ol­dattal homogénen összekeverik, majd ezután ezt a keveréket folyamatosain, azonos hőmér­sékleten, további keverés nélkül teknőszerű felületté felbajlííott, hajlékony szállítószalagra folyatják. Ezen a termosztól t szekrényben el­helyezett és végtelenítve körbefutó szalagon hajtják végre a metanolízüst, és állítják elő a polivindlalikoholt, a folyamat a£ eredetileg fel­vitt oldat fokozatos gélesedéséből és a gél zsu­gorodásából láthatóvá válik. A kívánt átala­kulási fokon az előállított szalagforaftájú poli­vinilalkohol-igélt a szállítószalag hátsó fordító­hengerénél leválasztják, és folytonosan felap­rítják. A felaprított áru további feldolgozása adott esetben utólagos elszappanosításiból, mosásból, az anyalúg elválasztásából és az oldószertől nedves polivinila'lfcohol megszárításából áll. Az ilyen folytonos eljárás technológiai kivi­telezhetősége a szállítószalag anyagától, ame­lyen a metanolízist végrehajtják, és a poMvinil­alkdholt előállítják, döntő mértékben függ. A polimer oldat és a katalizátor oldat ho­mogén keverékéniek a szalagra történő feivi­tele után a reakcióelegy az átalakulás előreha­ladása során a nedvesítő tulajdonságú, igen viszkózus folyadéktól a ragadós gélen át a gumiszerű rugalmassággal rendelkező, bőrszerű gélig minden fokozaton áthalad. Legalább 90 0/<ros elszappanosodási fok elérésekor zsugoro­dás következük be. Ekkor a gél az oldószer (anyalúg) elválása közben fához hasonló ke­mény anyaggá- sa&fei&ul. A reakcióelegy tap^ása a szállítószalag fe­lületéhez az átalakulási foktól függően nagyon különböző. Ez a tény különösen akkor lép zavarólag elfife&ibe, ha 5 — kb. 25 súiy% ma­radék acetilcsöpotí tartatoaú. pdttvislfelkoibolt, tehát olyan reakraóterméteet, ajnety az ún. részben elszappanosított peaiviniMkoholök kö­zé tartozik, kell előállítani. A szállítószalag anyagául, amelynek termé­szetesen a metanolízisnél használt vegyszerek-25 kel és polivinilalkdhollal szemben is közömbös­nek kell lennie, legalább is az ismert folyama­tos, messzemenően acetilcsaportoktól mentes polivinilalkahol előállítására szolgáló eljárások­nál, nemesfémet vagy előzőleg polivinilalkohol-30 lal és utána cellulózészterrel vagy vinilkiorid/ 10 15 20 158557

Next

/
Thumbnails
Contents