158525. lajstromszámú szabadalom • Eljárás erősáramú szilicium alapanyagú diffúziós dióda p-n átmenet előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY 158525 Bejelentés napja: 1968. V. 16. (VI—613) Közzététel napja: 1970. VII. 24. Megjelent: 1971. XI. 20. Nemzetközi osztályozás: H 01 1 7/34 \* lL.,.^r * fi. " % .y Feltalálók: Salánki Tibor oki. gépészmérnök, 22%, Molnár István oki. villamosmérnök, 15%, Jókuthy Zoltán oki. gépészmérnök, 1:2%, Dr. Sa­lacz Tamásné oki. vegyészmérnök, 10%, Pálfy Miklós oki. villamos­mérnök, 8%, Joó Oszkár technikus, 7%, Hermann Tibor szakmunkás, 7%, Erős István technikus, 7%, Sztrókay István oki. villamosmérnök, 6%, Bodzay Károly oki. villamosmérnök, 3%, Berkesi István tech­nikus 3% ^^ Tulajdonos: Villamosipari Kutató Intézet, Budapest Eljárás erősáramú szilicium alapanyagú diffúziós dióda p—n átmenet előállítására A találmány, eljárás diffúziós szilíciumdióda p-n átmenet előállítására. A félvezető diódák leglényegesebb alkotóré­sze az egyenirányítást biztosító p-n átmenet. Diffúziós technológia alkalmazása esetén ezt az 5 „n" típusú szilíciumlemezbe a periodikus rend­szer III. oszlopába tartozó valamely elemnek célszerűen alumíniumnak bornak vagy gallium­nak a diffúziója révén hozzák létre. Az „n" típu­sú szilíciumlemez az 111 kristálysíkkal párhuza- 10 mosan van fürészelve, hogy ezáltal biztosítható legyen a diffundáló elem egyenletes behatolá­sa. A p-n átmenetet tartalmazó szilíciumtablet­ták kontaktírozása keményforrasztással, vagy galvanizálással és lágyforrasztással történik. Ez 15 utóbbi eljárás a galvanizált kötések bizonyta­lansága következtében nagy gyártási szórást eredményez. A diffúzió művelete igen nagy igénybevételt 20 jelent a szilíciumtablettákra, abban belső fe­szültségek keletkeznek, mely feszültségek jelen­tősen csökkentik a kisebbségi töltéshordozók élettartamát és ezen keresztül növelik a nyitó­irányú wattveszteségeket. 25 Az ohmos kontaktusokkal ellátott átmenete­ket a záróirányú feszültségnövelés érdekében kémiai, illetve elektrokémiai maratással, vagy a kettő kombinációjával formálják, melynek ki­vitele igen körülményes, ugyanakkor a p-n át- 30 menetek záróképességét csak az armírozott át­meneten történő ellenőrző méréssel regisztrál­hatjuk, ami tovább növeli a selejtszázalékot, il­letve a diódák önköltségét. Az ohmos kontaktusokhoz alkalmazott molib­dén-fegyverzetek forraszthatóságát egyszerű galvanizálás útján szokták biztosítani, mely a galvanizált kötések bizonytalanságából adó­dóan nagy gyártási szórást eredményez. A találmány kiküszöböli az előzőekben vázolt hátrányokat, valamint gyártástechnológiai ne­hézségeket és selejtnövelő műveleteket, ugyan­akkor egyszerű eszközökkel kivitelezhető kis selejtszázalékot biztosító gyártástechnológiát és megfelelő paraméterekkel rendelkező diódát eredményez. Ezt a találmány értelmében diffú­ziós szilícium p-n átmenet előállítására való olyan eljárással érjük el, melynél önmagában is­mert módon „p" típusú diffúziós réteggel ellá­tott „n" típusú szilíciumlemez egyik oldaláról a p-réteget lecsiszoljuk, a megmaradó p-n átmene­tet hőfcezeljük, míajid maratjuk és ellátjuk „n" típusú és „p" típusú ohmos kontaktusokkal. A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy a diffúziót követően az egyik p-réteg eltávolítása után a szilíciumtablettát hőkezelve a hőkezelés alapvetően javítja a dióda elektromos paramé­tereit. Ennek megfelelően a találmány értelmé­ben úgy járunk el, hogy a p réteg eltávolítása 158525

Next

/
Thumbnails
Contents