158519. lajstromszámú szabadalom • Mikrohullámú keverő

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNY! HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. II, 27. • (TA—1007) Közzététel napja: 1970. IX. 03. Megjelent: 1971. IX. 15. 158519 Nemzetközi osztályozás: H 03 d 7/00, 7/02 Feltalálók: Dr. Reiter György alk. matematikus. Szénási Sándor villamosmérnök, Tóth Béla elektrotechnikus, Rákosi Ferenc villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Távközlési Kutató Intézet, Budapest Mikrohullámú keverő áramkör i • A találmány tárgya egy ultrarövid hullámú erősítőhöz csatlakozó mikrohullámú keverő áramkör, amely két keverő diódát tartalmaz és egyszerű geometriai felépítése mellett, az ismert megoldásoknál jobb keverési hatásfokot 5 biztosít. A mikrohullámú keverők két különböző frek­venciájú elektromágneses hullámból — jelből —, egy fx frekvenciájú csatornajellből és. egy 10 f2 frekvenciájú helyi oszcillátorjelből egy kü­lönbségfrekvenciás (f3 = fi—f 2 ) ultrarövddhul­lámú jelet állítanak elő. A csatornajel leg­többször modulált jel, és ilyenkor az előállított f3 frekvenciájú ultrarövidhullámú jel, a csa- 15 tornajelnek megfelelő modulációval rendelke­zik. A mikrohullámú keverőknél a csatornajel, és a helyi oszcillátorjel (fi, ill. f2) frekvenciája a mikrohullámú ^rekvenöiatartományíba, az elő­állított harmadik jelnek pedig (f3 ) frekvenciája, 20 az ultrarövidhullámú . frekvenciatartományba esik. Az f3 frekvencia rendszerint egy, vagy két nagyságrenddel alacsonyabb, mint az íj. vagy f2 frekvencia értéke. A mikrohullámú keverőkben a diódák nemlineáris tulajdonságát 25 használják fel a frekvencia transzponálásra (keverésre). A két diódával felépített mikro­hullámú keverőknél, a csatornajelet és a helyi oszcillátorjelet egy-egy szűrőn, a csatornajel szűrőn, és a helyi oszjcillátorjel szűrőn keresz- 30 tül vezetik a keverő diódákra. A szűrők meg­akadályozzák, hogy a keverőbe a csatornajel és a helyi oszcillátorjel mellett egyéb nem kívánatos jelek kerüljenek. A szűrőn kívül szükséges még egy olyan mikrohullámú áram­köri elemet alkalmazni, amely mind a csatorna, mind pedig a helyi oszcillátor jelet két egyenlő részre osztja és egyik részét az egyik diódára, a másik részét a másik diódára eljuttatja. Egy ismert mikrohullámú keverő áramkör vázlata az 1. ábrán látható. A csatornajel az 1 csatla­kozón keresztül a csatornajel 12 szűrőre csat­lakozik. A 12 szűrőt a mikrohullámú 7 izolátor köti össze a mikrohullámú 8 hibriddel. A helyi oszcillátorjel a 2 csatlakozóin keresztül, a helyi oszcillátor jel 13 szűrőre csatlakozik. A 13 szű­rőt szintén egy mikrohullámú 7 izolátor köti össze a 8 hibriddel. A 8 hibrid úgy a csatorna­jelet, mint a helyi oszcillátorjelet két egyenlő részre osztja, és az egyik részt a. keverő 9 diódára, a másik részt pedig a keverő 10 dió­dára vezeti. A diódákról az előállított ultra­rövidhullámú jel a 11 csatlakozón keresztül kerül az ultrarövidhullámú erősítőre. A keverő 9 és 10 diódákon az fi frekven­ciájú csatornajelnek, és az f2 frekvenciájú lo­káljelnek hatására a diódák nem lineáris tu­lajdonsága miatt egy tükörfrekvenciás (f4 = 158519

Next

/
Thumbnails
Contents