158513. lajstromszámú szabadalom • Nyomóelem és energiatároló görgőgyűrűs hajtóművek görgőgyűrűinek leszorítására

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IV. 02. (SCHE—226) Német Demokratikus Köztársaság-báli elsőbbsége: 1968. IV. 05. (WP 47 h/131 301) Közzététel napja: 1970. IX. 03. Megjelent: 1971. IX. 15. 158513 Nemzetközi osztályozás: F 16 h 13/00 Feltaláló: Joachim Uhing főmérnök, Kiel-Schulensee, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VBB Schwermaschinenbau Ernst Thälmann cég, Magdeburg-Buckau, Német Demokratikus Köztársaság Nyomóelem és energiatároló görgőgyűrűs hajtóművek görgőgyűrűinek leszorítására i A találmány nyomóelem és energiatároló görgőgyűrűs hajtóművek görgőgyűrűanek szorí­tására, ahol a görgőgyűrűs hajtómű lényegében házból áll, amelyben egy vagy több görgőgyűrű állíthatóan van csapágyazva, amelyek belső kö- 5 penyfelületük egy részével a görgőgyűrűikön átvezetett forgó tengelyhez erőzáróan kapcso­lódnak, és 'ennek a tengelynek, valamint a gör­gőgyűrűk középvonalának a párhuzamostól való éltérése a hajtóműház egyenesvonaM mozgását 10 okozza. Az ilyen hajtóművek teljesítménye a fő­pontiban fellépő sebességtől és attól az erőtől függ, amelyet át kell adnia. Jóllehet az ilyen 15 hajtóműveknél a sebesség íkönnyen változtat­ható és fékezhető, addig az erőátviteli viszo­nyok lényegesen kedvezőtlenebbak. Fokozott mértékben szükséges ezeket irányítani és a ter­heléssel összhangba hozni, mivel az átadandó 20 erő nagysága a görgőtesték közötti szorítóerő­től függ. Ha sikerül is a görgő testekhez (görgőgyűrűk­höz és tengelyhez) megfelelő nyersianyagának 25 kiválasztásával a görgőpályák elhasználódását csökkenteni, mégis kívánatos a szorítóerőt és ezzel a kopást a lehető legalacsonyabban tár­ta. ii. Ezenkívül növekvő szorítóerőnél a hatás­fok mindig kisebb. 30 Gyakran szükséges az átadandó forgatónyo­matéknak határt szabni, hogy a gép alkatrészeit a túlterheléstől védjük, például ha a gépen előre nem látható ellenállások lépnek if el. Ilyen célra -általában csúszó tengelykapcsolót építenek be a meghajtórendszertbe, amelyet maximális forgatónyomatékra állítanak be. Bi­zonyos tengelykapcsolókkal {oldható tengely­kapcsol ókkal) a gép tulajdonképpeni hajtóműve vagy más meghajtási megoldás szüksége szerint gyorsan kikapcsolható, ha például átállítást, el­lenőrzést vagy egyéb változtatást kell végre­hajtani. De az ehhez szükséges ráfordítás meg­lehetősen magas. Az ismert görgőgyűrűs hajtóművöknél a fent ismertetett tengelykapcsolók használata több okból nem célszerű. így ezek a hajtóművek nem a szokásos Mjesítmény^hajtóművek, ha­nem inkább tengelyirányú egyenesvonalú moz­gást létrehozó tolőhajtómű. Ezeknél a hajtó­műveknél a tölósebesség főleg a görgőgyűrűk beállításával biztosítható, amikoris a tolósebes­ség állíthatósága nullától a görgőgyűrűk szö­gének lehetséges álltása és a tengely előre megadott fordulatszáma által meghatározott maximális értékig tart. Tehát kétféleképpen lehetséges a tolómozgást nullára csökkenteni, vagy a tengelyt kell megállítani, vagy a görgő­gyűrűket nullá helyzetbe hozná. 158513

Next

/
Thumbnails
Contents