158489. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dinitrogéntetroxid előállítására

MAGTÁR NftPKÖZTÄRSASÄG ORSZÁGOS TALÄLMÄNYI HIVATAL SIÄBADÄLMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XII. 22. (OE—118) Ausztriai elsőbbsége: 1967. XII. 27. Közzététel napja: 1970. IX. 03. Megjelent: 1971. XI. 20. 158489 Nemzetközi osztályozás: C 01 b 21/26 * * Feltalálók: Dr. Schmidt Alfred vegyész, Linz/Donau, Prof. Dr. Weinrotter Ferdinand vegyész, Linz/Donau, Dr. Müller Walter vegyész, Leonding bei Linz/Donau, Dr. Böhler Walter vegyész, Linz/Donau, Ausztria Tulajdonos: österreichische Stickstoffwerke A. G., Linz, Ausztria Eljárás dinitrogéntetroxid előállítására l Dinitrogéntetioxid kinyerésére ismert eljárás, hogy az ammónia atmoszférikus vagy e feletti nyomáson való elégetésénél keletkezett gázokból az ammónia elégetése után a még nitrogénoxid formájában levő nitrózus gázokat nem levegő- 5 vei, hanem kissé felemelt hőmérsékleten és nor­mális nyomáson 50—68%-os salétromsavval oxi­dálják, ezután az összes jelenlevő nitrogéndioxi­dot komprimálás után 85—95%-os salétromsav­val végzett ellenáramú mosással abszorbeálják, 10 és ebből azután desztilláció és kóndenzálás útján kinyerik. Az oxidációs fokozatban visszamaradó híg salétromsavat vagy tömény salétromsavval kell keverni, vagy pedig be kell párolni, hogy azt alkalmassá tegyük az oxidációba való visz- 15 szavezetésre. Ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy nagy mennyiségű és igen tömény salétromsavval kell dolgozni. Mint ismeretes, ez a sav igen korrózív 20 tulajdonságú, úgyhogy speciális szerkezeti anya­gokat kell alkalmazni. Ettől eltekintve az eljárás során állandóan nagy mennyiségű salétromsavat kell erősen lehűteni, majd ezt követően.felheví­teni, és ismét lehűteni, ami jelentékeny energia- 25 felhasználást tesz szükségessé. Javasolták már az ammóniának nyomás alatt végzett elégetésénél keletkező nitrogéndioxidot tartalmazó nitrogénoxidnak — melyet kb. 350 C°-ra lehűtenek — az ammónia elégetésénél 30 2 alkalmazott nyomás fenntartása mellett kb. 60'%-os hideg salétromsavval való reagáltatását is nitrogéndioxid képződése közben, mi mellett az eltávozó gázok hőmérsékletét kb. 90—120 C°­ra állítják be. Az így kapott gázelegyet két fo­kozatban hűtik, előbb a kb. 50%-os salétromsa­vat kondenzációval eltávolítják, és ezután —9 C°-ra való hűtéssel, a salétromsavas oxidá­ció nyomásának fenntartása mellett, cseppfolyós formában kinyerik a, dinitrogén-tetroxidot. A melléktermékként keletkezett kb. 50%-os salét­romsavat a szokásos módon be kell töményíteni, és 60%-os sav formájában vissza kell vezetni az eljárásba, amennyiben azt más célokra, így pl. ammóniumnitrát előállítására nem alkalmazzák, míg a dinitrogéntetroxid elválasztása után ka­pott és még jelentős mennyiségű nitrogéndioxi­dot tartalmazó gázt csak egy párhuzamos salét­romsav-gyártási eljárás keretén belül lehet fel­használni. Ez azt jelenti, hogy a melléktermékek hasznosításánál más termelőberendezésektől való függőség áll fenn, illetőleg amennyiben nem lehetséges az 50%-os salétromsav másféle értékesítése, úgy ezt desztilláció útján be kell tö­ményíteni, ami gazdaságilag tetemes kiadást je­lent. Azt találtuk, hogy az ammóniának normális nyomáson levegővel történő elégetésekor kapott reakciógázokból történő nitrogéntetroxid kinye-158489

Next

/
Thumbnails
Contents