158455. lajstromszámú szabadalom • Ércsípő készülék

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. XI. 08. (IO—125) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Amerikai Egyesült ÁHamok-beli elsőbbsége: 1965. XI. 08. (506 692) Közzététel napja: 1970. IX. 03. Megjelent: 1971. VIII. 31. 158455 Nemzetközi osztályozás: A 61 b 17/12 Feltalálók: Shannon Suel Grant mérnök, Graeff Norwood Claude mérnök, Harrisburg, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: AMP Incorporated, Harrisburg, Amerikai Egyesült Államok Ércsípő készülék i Sebészeti műtét során száz vagy több vér­edény sérülhet meg a beteg testén végzett metszés következtében. Bár a metszés követ­keztében nagyobb számú .hajszálér is megsérül­het, ezeknél a vérzés az alvadás kövietkeztében természetes úton- a vér alvadásával megszűnik. A véredényék azonban, melyek lényegesen na­gyobb átmérőjűek, mint a hajszálerek, nem zá­ródnak önmaguktól és így a vérzést mestersé­ges úton kell elállítani. Az általánosan alkal­mazott öl járás során a megsérült véredények elzárását kézi úton ,pl. katkut vagy más sebé­szeti varróanyagból készült érelkötő fonal se­gítséglével végzik, melyet szorosan kötnek a megsérült véredény köré. A véredény megsé­rült végét, melyet zárni kell, éresípőnek neve­zett sebészeti csipesapárral fogják meg, a csi­pesz szárait ezt követően zárt helyzetbe hoz­zák, hogy a véredény végét elzárják. Ezt kö­vetően a véredényt az ércsípővel összeszorít­ják egy szövet kúpot képezve, majd az érel­kötő fonalat a véredény köré szorítják, az ér­csiptetőt lazítják és eltávolítják. A kötözési műveletet figyelembevéve ez az érelkötési el­járás nem-kívánatosán sok időt vesz igénybe és igen nagy kézügyességet követel ahhoz, hogy a véredénynél a vérzést biztosan el lehessen állítani. Bár javasoltak már olyan ércsípőket is, me­lyek kötőszervvel voltak kiképezve, pl. csuklós karokkal, melyek alkalmasaik voltak arra, hogy az érlekötő fonalat a véredény köré juttassák, miután azt az ércsípővel megfogtak, azonban az ilyen kialakítású éresípők szerkezete igen 5 bonyolult és azok igen nagy számú mozigó al­katrészből állnak. Így az ilyen kialakítású ér­csípő az általános használatban nem terjedt el. A 158 454 sz. (IO—422) magyar szahadal-10 munkfoan olyan sebészeti érelkötő szervet ír­tunk le, melynek zárószerve van, melybe nyí­lásokon keresztül sebészeti célra alkalmas fo­nalból készített érelkötő fonalat helyezünk és az siklóhurköt alkot, melyet a megsérült vér-15 edény köré juttathatunk és ott megfeszíthe­tünk, hogy ezzel a vérzést elállítsuk. A záró­szerv és az érlekötő fonal együttműködése hoz­za létre a hurok megfeszítését. 20 Mivel az érelkötő fonalat a véredény körül egyszerűen annak meghúzásaival biztosíthatjuk és így semmiféle kötözési műveletre sincs szük­ség, a véredényen keletkezett vérzés elállítására fordítandó időt lényegesen csökkentettük és 25 miagát a vérelállító műveletet is lényegesen egy­szerűsítettük. A találmány célkitűzésének megfelelően ki­alakított ércsípő, melyre egy sebészeti érelkötő készüléket helyezünk, melynek egy zárószervén 30 nyílásokon keresztül orvosi érelkötő fonal nyú-158455

Next

/
Thumbnails
Contents